Městská část Praha 14

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14

 

adresa: Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9 – Černý Most

telefon ústředna: 225 295 101

telefon informační kancelář: 225 295 270

telefon podatelna: 281 912 861

e-mail: podatelna@praha14.cz, informace@praha14.cz

internetová adresa: www.praha14.cz

 

kontaktní osoba pro oblast migrace: František Bradáč, DiS.

telefon: 225 295 343

 

Městská část Praha 14 se nachází na severovýchodním okraji Prahy na území, které zahrnuje původní historické obce Kyje, Hloubětín a Hostavice a v nedávné době vzniklá sídliště Černý Most I a II.

Úřad městské části Praha 14 je dlouhodobě aktivní v podpoře integrace migrantů do české společnosti na svém území. Ve svých aktivitách se městská část zaměřuje na následující oblasti:

  • – poskytování individuální a všestranné podpory dětem s odlišným mateřským jazykem v základních a mateřských školách, včetně vzdělávání pedagogů;
  • – vzdělávání dospělých cizinců v českém jazyce, českých reáliích a v právních otázkách souvisejících s jejich fungováním v ČR;
  • – tvorba a distribuce informačních materiálů pro cizince;
  • – poskytování sociálního a právního poradenství ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům a Integračním centrem Praha;
  • – podpora přátelského soužití prostřednictvím kampaní, projektů a kulturních akcí;
  • – financování aktivit a služeb pro cizince v dotačních programech městské části.

 

Odkazy:

Projekt Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2018

Zde naleznete důležité informace Úřadu městské části Praha 14 v několika jazycích:

 

Ostatní úřady:

Pobočka úřadu práce

Kontaktní pracoviště Praha 9 (pro Prahu 9, 14, 18, 19, 20 a 21)

Kontakty na pracoviště, Volná místa, Kontakty na zaměstnance

 

Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ)

Územní působnost úřadu není dána. Můžete tedy zvolit kterékoliv územní pracoviště bez ohledu na místo pobytu či sídlo. 

Kontakty na jednotlivá územní pracoviště

 

Finanční úřad

Územní pracoviště pro Prahu 9

Adresa: Praha 9 (část Libeň), Drahobejlova 945/48, 192 21

Kontaktní informace