Městská část Praha 15

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

 

adresa: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy

telefon ústředna: 281 003 111

telefon informační kancelář: 281 003 190, 281 003 197

telefon podatelna: 281 003 192, 281 003 193

e-mail: podatelna@praha15.cz, podatelna@p15.mepnet.cz

internetová adresa: www.praha15.cz

 

Tato městská část vykonává úkoly městské správy i pro městské části Praha – Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice a Štěrboholy.

Městská část Praha 15 s počtem obyvatel více než 30 000 a rozlohou 10,2 km² leží v jihovýchodní části metropole a vznikla v roce 1994 spojením katastrálních území Horní Měcholupy a Hostivař. Nachází se zde Hostivařská přehrada s přilehlým lesoparkem a sportovní areál s krytým bazénem a víceúčelovou halou. V blízkém okolí přehrady se nacházejí meandry Botiče, které byly vyhlášeny za chráněné přírodní území a oblast Staré Hostivaře za památkovou zónu. Nad Hostivařskou přehradou se nachází archeologická památka I. kategorie Hradiště Hostivař. Nejvýznamnější nemovitá kulturní památka Hostivaře Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Domkářské ulici, patří mezi nejstarší pražské svatyně.

V současné době je městská část Praha 15 vyhledávanou rezidenční čtvrtí a volnočasovou oblastí. S rozvojem městské části a novou řadovou výstavbou vzniklo na území správního obvodu několik sportovišť a míst sloužících k rekreačním účelům. Mezi významné můžeme zařadit např. golfové hřiště, cyklostezky, lanový park a nová úprava hostivařské přehrady.
Obyvatelé MČ Praha 15 se mohou scházet a trávit svůj volný čas v zájmových spolcích a organizacích, např. Obec baráčníků, Rybářský svaz, Sbor dobrovolných hasičů, senioři pak v Klubu seniorů, nebo ve Svazu seniorů – Aktivní senioři Praha 15 a mnoho dalších.

Městská část Praha 15 podporuje základní školy při vzdělávání dětí cizinců pomocí výuky českého jazyka, úzce spolupracuje s Intervenčním centrem Praha při řešení individuálních potřeb cizinců, v rámci dotačního programu přispívá každoročně finančními prostředky na kulturní akce pořádané ve správním obvodě pro národnostní menšiny.

 

Ostatní úřady:

Pobočka úřadu práce

Kontaktní pracoviště Praha 10 (pro Prahu 10, 15 a 22)

Kontakty na pracoviště, Volná místa, Kontakty na zaměstnance

 

Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ)

Územní pracoviště pro Prahu 10

Adresa: V Korytech 1536/8, 100 00 Praha 10

Kontaktní informace

 

Finanční úřad

Územní pracoviště pro Prahu 10

Adresa: Praha 10 (část Vršovice), Petrohradská 6, 101 00

Kontaktní informace