Home Tin tức Thông tin cập nhật cho người nước ngoài

Thông tin cập nhật cho người nước ngoài

NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tình trạng khẩn cấp đã được kéo dài đến ngày 17 tháng 5 năm 2020. Trong thời gian khẩn cấp, những người nước ngoài đã kết thúc công việc trong thời gian khẩn cấp hoặc dưới 60 ngày trước khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp (13 tháng 3) sẽkhông bị tính thời gian bảo vệ 60 ngày để tìm việc làm mới. Khoảng thời gian này sẽ bắt đầu được tính lại (tức là toàn bộ thời gian 60 ngày) cho đến khi kết thúc tình trạng khẩn cấp ở Cộng hòa Séc.

Bộ Nội vụ đã chuẩn bị các hướng dẫn chi tiết hơn và các tình huống mẫu cho quý vị trong bối cảnh hiện nay.

 

THỜI GIAN MỞ CỬA CÁC NƠI LÀM VIỆC CỦA BỘ NỘI VỤ CH SÉC 

Các quy tắc đặc biệt vẫn được áp dụng khi đến nơi làm việc của Phòng Chính sách tị nạn và Di dân. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy ở đây.

Tất cả các đơn xin cư trú được gửi đến nơi làm việc hãy ký tên. Gửi đơn đến Bộ Nội vụ qua đường bưu điện hoặc qua hộp dữ liệu; không gửi qua e-mail mà không có chữ ký điện tử được đảm bảo. Đơn được gửi bằng e-mail đơn giản sẽ không được xem xét!

 

DU LỊCH

Đã có những thay đổi cơ bản, đặc biệt là đối với công dân Séc và người nước ngoài nhập cảnh, tình hình liên tục thay đổi rất nhanh và do đó chúng tôi khuyên quý vị nên theo dõi thông tin được công bố trên trang web của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc.

 

Thông tin cập nhật đến ngày 5 tháng năm: Từ ngày 11 tháng 5 năm 2020, công nhân làm việc theo mùa, nhân viên chủ chốt (ví dụ nhà khoa học) và nhân viên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội sẽ có thể đến Cộng hòa Séc. Tuy nhiên việc nhập cảnh phụ thuộc vào xét nghiệm âm tính đối với SARS-CoV-2, mà họ phải xuất trình tại điểm qua biên giới. Đồng thời, tất cả các hành khách sẽ được phép đi qua các điểm biên giới mà đến ngày hôm nay chỉ hoạt động cho công nhân lao động xuyên biên giới và vận tải hàng hóa đường bộ.

Thông tin thêm về tình trạng khẩn cấp và coronavirus dành riêng cho người nước ngoài có thể được tìm thấy trên trang web của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc.