Home Tin tức Câu lạc bộ mới cho trẻ em và thanh thiếu niên ở InBáze

Câu lạc bộ mới cho trẻ em và thanh thiếu niên ở InBáze

InBáze, z.s., mở các câu lạc bộ giao văn hóa mới cho trẻ em và thanh thiếu niên. Các câu lạc bộ dành cho trẻ em và thanh thiếu niên có nguồn gốc di cư và bạn bè người Séc của họ. Trong những câu lạc bộ này trẻ em có cơ hội dành thời gian rảnh rỗi tích cực, kết bạn mới và thực hành tiếng Séc trong một môi trường không chính thức. Mọi người đều được chào đón bất kể quốc tịch, tôn giáo hay màu da. Ngôn ngữ giao tiếp là tiếng Séc, nhưng không nhất thiết phải nói giỏi. Tham gia câu lạc bộ là miễn phí.

Cụ thể là những câu lạc bộ mới sau đây:

  • Câu lạc bộ dành cho trẻ lớn và thanh thiếu niên 11-18 tuổi luôn hoạt động vào thứ hai từ 16:45 đến 18:15 (Trung tâm cộng đồng Husitská, Praha 3)
  • Câu lạc bộ dành cho trẻ nhỏ 5-11 tuổi luôn diễn ra vào thứ năm 16:30 – 18:00 (Trung tâm Cộng đồng, Praha 8)
  • Câu lạc bộ dành cho trẻ nhỏ 5-11 tuổi tập trung vào thực hành tiếng Séc – ngày và giờ sẽ được chỉ định trong tháng 1 (Praha 4)

Ngoài các hoạt động thường xuyên, Inbáze còn tổ chức các buổi hội thảo, các chuyến đi chơi tham quan, cắm trại, v.v.

Bạn có thể tìm thấy mẫu đơn đăng ký ở đây.

Để biết thêm thông tin hãy liên hệ:
các chương trình dành cho trẻ nhỏ và thanh thiếu niên 5-11 tuổi: deti@inbaze.cz, +420 704 929 828
các chương trình dành cho trẻ lớn và thanh thiếu niên 11-18: clubin@inbaze.cz, +420 732 547 886