Home Cần xử lý Lao động của người nước ngoài tại CH Séc

Lao động của người nước ngoài tại CH Séc

Tại đây bạn sẽ biết người di cư có thể làm việc tại CH Séc với những điều kiện gì, xin và gia hạn thẻ lao động như thế nào, hoặc đổi công việc như thế nào. Bạn cũng sẽ tìm thấy thông tin về nội dung của hợp đồng lao động cần có những gì và người lao động có quyền lợi và nghĩa vụ gì. Bạn sẽ tìm thấy thông tin liên lạc trong trường hợp quyền lợi của bạn bị xâm phạm.