Home Cần xử lý Lao động Liên hệ với ai ­– Những thông tin liên hệ và liên kết hữu ích

Liên hệ với ai ­– Những thông tin liên hệ và liên kết hữu ích

Đừng ngại liên hệ với những trung tâm hội nhập  và tổ chức phi lợi nhuận phi chính phủ. Họ cung cấp tư vấn pháp lý và xã hội miễn phí. Một trong những dịch vụ cơ bản của họ là tìm việc làm, giúp viết sơ yếu lý lịch hoặc chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn việc làm.