Home Cần xử lý Lao động của người nước ngoài tại CH Séc Điều kiện làm việc của người nước ngoài

Điều kiện làm việc của người nước ngoài

 

Điều kiện làm việc của người nước ngoài

Làm sao tôi biết được tôi có thể làm việc tại CH Séc mà không cần giấy tờ gì khác không, hoặc tôi có cần thẻ lao động hay thẻ xanh da trời không?

Nếu bạn là công dân Liên minh Châu Âu, hoặc là thành viên gia đình của công dân EU, bạn không cần thẻ lao động. Nếu bạn là sinh viên, bạn cũng có thể làm việc tại CH Séc không có giới hạn (với điều kiện duy nhất là bạn đang theo học hệ chính quy tại CH Séc và không nghỉ học tạm thời). Nếu bạn đang cư trú tại CH Séc trên cơ sở giấy phép cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình với vợ/chồng có vĩnh trú, bạn cũng không cần giấy phép lao động. Một số ngoại lệ khác không cần xin giấy phép lao động có thể tìm thấy tại đây.

Nếu bạn tốt nghiệp tại CH Séc, bạn không cần giấy phép lao động khi đi làm. Nhưng nếu mục đích cư trú của bạn là lao động, bạn sẽ cần thẻ lao động. Khi đó thẻ lao động sẽ chỉ là giấy phép cư trú thôi.

Bạn xin thẻ xanh da trời trong trường hợp bạn muốn làm ở vị trí đòi hỏi bằng cấp cao hơn (cao đẳng hoặc đại học). Trong các trường hợp khác bạn xin thẻ lao động.

Có những trường hợp ngoại lệ người di cư vẫn phải tiếp tục xin giấy phép lao động tại Sở Lao động, sau đó trình giấy phép lao động kèm đơn xin thẻ lao động.

Công dân EU/EEA (Khu vực kinh tế châu Âu) và Thụy Sĩ hoặc thành viên gia đình của họ không cần phải có giấy phép lao động, thẻ lao động, thẻ xanh da trời hoặc thẻ di chuyển nhân viên trong nội bộ để làm việc trên lãnh thổ CH Séc.

Thành viên gia đình của công dân Liên minh châu Âu mà bản thân người đó không phải là công dân Liên minh châu Âu có thể tham gia thị trường lao động mà không cần có giấy phép lao động, thẻ lao động, thẻ xanh da trời hoặc thẻ di chuyển nhân viên trong nội bộ, nếu người đó nhận được giấy phép tạm trú từ Bộ Nội vụ dưới dạng thẻ cư trú của thành viên gia đình công dân Liên minh châu Âu, hoặc người đó chứng minh bằng giấy tờ (dữ liệu trong hộ chiếu, giấy chứng nhận) về việc đã đệ đơn xin giấy phép tạm trú trên lãnh thổ CH Séc cho thành viên gia đình công dân Liên minh châu Âu.

Thẻ lao động

Thẻ lao động là hai giấy phép trong một, bởi vì tấm thẻ không những cho phép bạn cư trú hợp pháp tại CH Séc mà còn là giấy phép lao động. Từ mùa xuân 2014, tấm thẻ do Bộ Nội vụ CH Séc, Cục chính sách tị nạn và di dân cấp. Nó thay thế cho thị thực và cư trú dài hạn với mục đích lao động và thẻ xanh lá cây.

Thẻ lao động là thẻ nhựa có dữ liệu sinh trắc được cấp cho thời gian dài nhất là 2 năm. Thời hạn của thẻ phụ thuộc vào thời gian của hợp đồng lao động bạn trình lên. Đơn xin gia hạn thẻ có thể đệ trong vòng 120 ngày trước thời hạn và muộn nhất vào ngày thời hạn cuối cùng của thẻ hiện thời. Nếu bạn mới có ý định sang Cộng hòa Séc lao động, bạn phải đệ đơn xin thẻ tại cơ quan đại diện tại nước mình.

Tấm thẻ luôn luôn được cấp cho một công việc cụ thể không đòi hỏi bằng cấp cao hơn (cao đẳng hoặc đại học).

Công việc phải được đăng trên cơ sở dữ liệu tuyển dụng cho người nước ngoài trên trang web của Bộ Lao động và Xã hội trong mục “Lao động nước ngoài”

Để xin thẻ lao động bạn cần có hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận lao động!

Nếu bạn có bằng cao đẳng hoặc đại học, bạn hãy xin thẻ xanh da trời!

 

Lên công sở nào?

Bộ Lao động và Xã hội

Bộ Lao động và Xã hội cung cấp thông tin về việc làm tại CH Séc, các văn phòng môi giới lao động và quản lý cơ sở dữ liệu tuyển dụng dành cho cả người di cư:

Sở Lao động

Sở Lao động cấp giấy phép lao động. Đồng thời môi giới việc làm nếu bạn mất việc làm.

Bộ Nội vụ – Cục chính sách tị nạn và di cư

Bộ Nội vụ – Cục chính sách tị nạn và di cư cấp thẻ lao động.

Thanh tra lao động

Nhiệm vụ chính của Thanh tra lao động là giám sát việc tuân thủ các nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ pháp lý lao động kể cả các quy định về an toàn và bảo hộ lao động. Trong các trường hợp chính đáng, cơ quan Thanh tra lao động có thể xử phạt do vi phạm hành chính.

Nếu bạn cho rằng chủ lao động của mình không thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc vi phạm hợp đồng lao động đã ký với bạn (ví dụ họ không trả lương cho bạn), hãy liên lạc với thanh tra lao động, họ sẽ điều tra trường hợp của bạn. Thông tin liên lạc của các cơ quan Thanh tra lao động có thể tìm thấy tại đây.