Quận Praha 11

ỦY BAN QUẬN PRAHA 11

Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415

tổng đài: 267 902 111, fax: 267 902 286

văn phòng thông tin Ocelíkova 267 902 209,

văn phòng thông tin Opatovská 272 661 122 – 4, 267 902 488,

văn phòng thông tin Šustova 267 902 499

e-mail: podatelna@p11.mepnet.cz, fax: 267 902 286

trang web: www.praha11.cz

Praha 11 trải dài từ phía nam đến đông nam của trung tâm Praha và bao gồm những phường Chodov và Háje. Phần lớn nhất của Praha 11 là khu chung cư Jižní Město I. và Jižní Město II.

Chi nhánh của Sở Lao động

  • Praha 4 – Văn phòng liên hệ Praha 4 (cho Praha 4, 11 và 12)

Liên hệTuyển dụngLiên hệ với công chức

Chi nhánh của Cục Bảo hiểm xã hội Praha

Cục bảo hiểm xã hội Praha không quy định phạm vi lãnh thổ quyền hành cho từng chi nhánh. Vì vậy, bạn có thể tới bất kỳ phòng bảo hiểm xã hội nào mà không phụ thuộc vào địa chỉ cư trú của mình.

Chi nhánh của Sở Thuế