Quận Praha 11

ỦY BAN QUẬN PRAHA 11

Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415

tổng đài: 267 902 111, fax: 267 902 286

văn phòng thông tin Ocelíkova 267 902 209,

văn phòng thông tin Opatovská 272 661 122 – 4, 267 902 488,

văn phòng thông tin Šustova 267 902 499

e-mail: podatelna@p11.mepnet.cz, fax: 267 902 286

trang web: www.praha11.cz

Praha 11 trải dài từ phía nam đến đông nam của trung tâm Praha và bao gồm những phường Chodov và Háje. Phần lớn nhất của Praha 11 là khu chung cư Jižní Město I. và Jižní Město II.

Ủy ban quận Praha 11 đã thành lập trang Facebook Ủy ban Praha 11 dành cho những người hàng xóm Việt Nam để thông báo và chia sẻ những tin tức không chỉ ở quận Praha 11. Thông tin thiết thực cho cuộc sống ở Praha và ở Jižní město, cũng như thông tin về các sự kiện văn hóa và cộng đồng. Trang Facebook sẽ giúp những người hàng xóm Việt Nam tham gia nhiều hơn vào đời sống xã hội Praha 11.

Chi nhánh của Sở Lao động

  • Praha 4 – Văn phòng liên hệ Praha 4 (cho Praha 4, 11 và 12)

Liên hệTuyển dụngLiên hệ với công chức

Chi nhánh của Cục Bảo hiểm xã hội Praha

Cục bảo hiểm xã hội Praha không quy định phạm vi lãnh thổ quyền hành cho từng chi nhánh. Vì vậy, bạn có thể tới bất kỳ phòng bảo hiểm xã hội nào mà không phụ thuộc vào địa chỉ cư trú của mình.

Chi nhánh của Sở Thuế