Quận Praha 14

ỦY BAN QUẬN PRAHA 14

Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9 – Černý Most

tổng đài: 225 295 101, văn phòng thông tin: 225 295 270, phòng nhận hồ sơ: 281 912 861

e-mail: podatelna@praha14.czinformace@praha14.cz

trang web: www.praha14.cz

Quận Praha 14 nằm ở ranh giới đông bắc của Praha bao gồm các phường lịch sử ban đầu Kyje, Hloubětín và Hostavice, và các khu chung cơ mới hình thành sau này Černý Most I a II.

Ủy ban quận Praha 14 từ lâu đã tích cực hỗ trợ hội nhập người di cư vào xã hội Séc trên địa bàn của mình. Trong các hoạt động của mình, quận chú trọng vào những lĩnh vực sau:

  • Hỗ trợ cá nhân và toàn diện cho các trẻ em nước ngoài tại trường phổ thông và trường mẫu giáo, bao gồm cả đào tạo giáo viên;
  • Dạy tiếng Séc, hiểu biết địa lý lịch sử Séc và pháp luật liên quan đến việc cư trú tại CH Séc cho người lớn nước ngoài;
  • Soạn thảo và phân phối các tài liệu thông tin cho người nước ngoài;
  • Cung cấp dịch vụ tư vấn xã hội và pháp lý hợp tác với Tổ chức giúp đỡ người tị nạn và Trung tâm hội nhập Praha;
  • Thúc đẩy việc chung sống thân thiện qua các chiến dịch, dự án và các sự kiện văn hóa;
  • Tài trợ cho các hoạt động và dịch vụ cho người nước ngoài trong chương trình tài trợ của quận.

Dưới đây bạn có thể tìm thấy các thông tin quan trọng của Ủy ban quận Praha 14 bằng một số ngôn ngữ:

Chi nhánh của Sở Lao động

  • Praha 9 – Văn phòng liên hệ Praha 9 (cho Praha 9, 14, 18, 19, 20 và 21)

Liên hệTuyển dụngLiên hệ với công chức

Chi nhánh của Cục Bảo hiểm xã hội Praha

Cục bảo hiểm xã hội Praha không quy định phạm vi lãnh thổ quyền hành cho từng chi nhánh. Vì vậy, bạn có thể tới bất kỳ phòng bảo hiểm xã hội nào mà không phụ thuộc vào địa chỉ cư trú của mình.

Chi nhánh của Sở Thuế