Úvod Novinky Demokracie mýma očima

Demokracie mýma očima

 „Demokracie mýma očima“ je projekt, který začal na podzim roku 2020 v neziskové organizaci InBáze. Jeho výstupem je animované video, ve kterém 12 dětí původem z Ukrajiny, Nepálu, Vietnamu, Filipín, ale i z Čech ztvárnilo, co pro ně znamená slovo „demokracie“. Video se bude od října 2021 promítat spolu s besedou s autory a tematiky zaměřeným workshopem ve školách na území hlavního města Prahy. Dále bude v rámci multikulturní výchovy nabízeno k prezentaci do dalších základních škol v České republice. Cílem projektu je podpořit vyšší toleranci českých dětí a mládeže k migrantům a lidem odlišného původu a předcházet tak xenofobii a nenávistným projevům.

Dvanáct dětí ve věku 10 až 14 let pod vedením animátorky Kateřiny Knappové vytvořily 13minutový spot s názvem „Demokracie mýma očima“, který teď míří do českých škol. Jeho cílem je ukázat žákům na prvním a druhém stupni ZŠ, jak slovo demokracie vnímají jejich vrstevníci. Video je tak pro školní výuku rozděleno na dvě části (po cca sedmi minutách). Součástí prezentace na školách je také debata se samotnými tvůrci animovaného spotu. Ta má za cíl podnítit žáky k zamyšlení nad tím, co to znamená opustit rodnou zemi a přijet někam, kde se mluví jiným než jejich mateřským jazykem.

„Největší překážkou při tvorbě videa byl jako ostatně pro většinu české společnosti v té době – COVID a nemožnost se setkávat osobně, proto část tvorby spotu probíhala online. Následně, kdy se situace trochu uvolnila, se objevily paradoxně překážky v daleké dojezdové vzdálenosti některých dětí do ateliéru,“ říká Kateřina Knappová z atelieru Aniděti.

Tvůrci videa se během osmi měsíců naučili nejen základní animační techniky, ale také si vyzkoušeli, jak se tvoří a rozkresluje scénář do storyboardu, jak se vyjadřují emoce slovem i kresbou, jak se celkově dramaturgicky zpracovává příběh a hlavně, jak se spolupracuje ve skupině s „kolegy“ jiných národností.

„Osobně nás nejvíc překvapilo, jak to děti bavilo a jak se do tvorby spotu ponořily. Také od jejich rodičů jsme měli kladné ohlasy. Zároveň je skvělé vidět, jak jsou děti na svůj projekt hrdé a jak jim to posílilo sebevědomí, což je především u dětí ze skupiny cizinců velmi důležité,“ dodává Pavlína Trojanová, koordinátorka dětských klubů v InBázi.

Video si můžete pustit zde.