Úvod Novinky Lepší znalost jazyka přispívá k lepší integraci cizinců

Lepší znalost jazyka přispívá k lepší integraci cizinců

Text: Filip Davydov

zdroj: Bulletin Slovo 4/2021

Lepší znalost jazyka umožňuje cizincům snáze komunikovat s úřady a řešit běžné životní situace. I z toho důvodu musí cizinci, kteří žádají o trvalý pobyt na území České republiky, od letošního září skládat zkoušku z češtiny na vyšší úrovni A2.

Stát se domnívá, že udělením trvalého pobytu získává cizinec téměř stejná práva jako český občan, vyjma práva volit, být volen a být zaměstnán v českých bezpečnostních složkách. Měl by tedy zároveň být také dostatečně jazykově vybaven, aby nepotřeboval v běžném životě tlumočníka či jakéhokoliv jiného prostředníka.

Celá zkouška se skládá za jeden den a velký důraz je kladen na ústní část. Nejdříve však musí cizinec uspět u písemné části, která se skládá ze tří částí: čtení, psaní a poslech.

Zkoušku v aktualizované podobě musí absolvovat většina uchazečů o trvalý pobyt, výjimky tvoří například absolventi a studenti vzdělávacích zařízení s češtinou jako výukovým jazykem. Ministerstvo vnitra stále hradí první pokus zkoušky prostřednictvím takzvaného poukazu.

Nejlepší cesta, jak se naučit česky na zkoušku, je absolvovat přípravný kurz pořádaný integračním centrem či jednou z neziskových organizací. Tyto přípravné kurzy jsou většinou zdarma nebo za symbolický poplatek a jsou navržené přesně na míru uchazečům o zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt. Podrobné a aktuální informace o zkoušce jsou vždy dostupné na webových stránkách www.zkouskaA2.cz.

Jako doplňující materiály lze také využít oficiální facebookové stránky www.fb.me/cestinaprotrvalypobyt. Zde se pravidelně publikují vzorové úlohy ke zkoušce, důležitá slovíčka a kvízy, které pomůžou ověřit potřebné znalosti. Před samotnou zkouškou je dobré také vyzkoušet své síly v testu nanečisto, který je na webu dostupný Jsou zde také k dispozici informační videa, která zájemce provedou celým postupem od přihlášení až po získání osvědčení. Všechny informace jsou k dispozici v několika světových jazycích a jsou průběžně aktualizovány.

Na FB jsou také v podobě komiksů představovány životní situace, s jejichž řešením může lepší znalost češtiny pomoci.