Úvod Novinky Postupné uvolňování opatření

Postupné uvolňování opatření

Od 24. dubna je zrušen zákaz volného pohybu. Na veřejně dostupných místech lze pobývat nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a je nutno zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry. Stále je však nezbytné zakrývat si dýchací cesty.

Opět je možné cestování do zahraničí. Při návratu do ČR je třeba se prokázat přímo na hranicích negativním testem na koronavirus, nebo zůstat v dvoutýdenní karanténě. Před odjezdem zkontrolujte, zda vám cestu umožní i opatření země, do které chcete cestovat.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Bude uváděn do praxe jen za předpokladu, že se situace bude i nadále vyvíjet dobře. Na webových stránkách koronavirus.mzcr.cz naleznete, kdy a které obchody, služby či školní aktivity se postupně obnoví, pokud bude situace příznivá.