Úvod Novinky Slovo 21 nabízí semináře pro držitele mezinárodní ochrany

Slovo 21 nabízí semináře pro držitele mezinárodní ochrany

Organizace Slovo 21, z. s. spustila na podzim roku 2018 projekt s názvem „Nový domov v České republice“, jehož cílem je do roku 2021 zvýšit informovanost nových držitelů mezinárodní ochrany o hodnotách a praktických aspektech života v České republice tak, aby se tito držitelé dobře orientovali v prostředí ČR a znali svá práva a povinnosti. Projekt je realizován ve spolupráci s odborem azylové, migrační a integrační politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP MV ČR) a Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR (SUZ MV ČR).

V rámci projektu probíhají po celé České republice integrační semináře pro držitele mezinárodní ochrany, a to v minimálně 8 jazykových verzích (čeština, angličtina, arabština, francouzština, ruština, ukrajinština, španělština, turečtina a další 2 jazyky dle aktuální potřeby). Semináře budou jednodenní, osmihodinové a pro držitele mezinárodní ochrany zdarma. Jednodenní seminář bude zpestřen vstupem hosta-cizince, který již nějakou dobu v ČR žije a prošel podobnou zkušeností, jakou si prochází účastníci seminářů. V rámci semináře bude dále promítán krátký film o České republice, který účastníky příjemnou formou seznámí s reáliemi ČR, zdejší kulturou, zvyky a tradicemi.

Pro koho jsou semináře určeny? Pro všechny osoby nad 15 let, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azyl či doplňková ochrana) po 1. 1. 2017.

Jak se mohou zájemci na seminář přihlásit? Zájemci se mohou na seminář hlásit prostřednictvím internetových stránek www.novy-domov.cz, kde naleznete i další informace o projektu a přihlašovací formulář.

Dále je možné se hlásit prostřednictvím e-mailu: info@novy-domov.cz.

Semináře jsou realizovány pod záštitou Ministerstva vnitra ČR.

Projekt Nový domov v České republice AMIF/15/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.