Úvod Novinky Výzva MŠMT

Výzva MŠMT

Ministerstvo školství na svých stránkách zveřejnilo výzvu za účelem podpory adaptačních skupin pro děti cizince migrujících z Ukrajiny v časovém období září – prosinec 2022.

Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 září – prosinec 2022 bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 18 let migrující z Ukrajiny a které pobývají v ČR. Adaptační skupiny jsou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem.

Účelem výzvy bude zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, připravit děti na nástup do českých škol, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí.

Žádosti se vkládají do elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz.

ISPROM bude otevřen pro vkládání žádostí od 28. 07. 2022 v 12:00.

Žádost musí být podána nejpozději do 15. 09. 2022.

Více informací včetně znění výzvy naleznete na webu MŠMT.