Úvod Novinky Zahraniční pracovníci v době nouzového stavu

Zahraniční pracovníci v době nouzového stavu

Vláda ČR rozhodla, že zahraničním pracovníkům bude až do konce nouzového stavu umožněno rychleji přejít k jinému zaměstnavateli či na jinou pracovní pozici, pokud je nový zaměstnavatel zapojen do provádění krizových opatření (např. činnosti v oblasti zdravotnictví, výroby ochranných pomůcek apod.). V takových případech budou držitelé zaměstnaneckých, příp. modrých karet moci změnit zaměstnavatele i dříve než po 6 měsících a bude dostačující, pokud změnu ministerstvu vnitra oznámí až v den nástupu do nové práce.

Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) pro zaměstnávání zahraničních pracovníků se 16. října shodl na tom, že zaměstnavatelé musí i v dnešní mimořádné době důsledně dbát na rovné zacházení se všemi zaměstnanci bez ohledu na jejich státní příslušnost. V případech nařízení karantény zaměstnanci, pracovní neschopnosti, nutné péče o dítě, dočasného nepřidělování práce, dočasného omezení nebo uzavření  provozu nebo nařízení výkonu práce z domova a ve všech podobných situacích musí být se zahraničními pracovníky zacházeno stejně jako s českými. Zneužívání zranitelného postavení pracovních migrantů není možno tolerovat. Vůči zahraničním pracovníkům musí zaměstnavatelé dodržovat také všechny mimořádné závazky vyplývající z ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví (zejména povinnost nosit ochranné prostředky nosu a úst). Jakékoli porušování práv pracovních migrantů a nedodržování pracovních a mzdových podmínek ze strany zaměstnavatelů by mělo být kontrolními orgány důsledně postihováno.