Úvod Novinky Zapojte se, vyzývá InBáze!

Zapojte se, vyzývá InBáze!

Občanská participace, co je to? Proč o ní psát? 

Zájem o svoje okolí a aktivní účast na dění kolem sebe nám Čechům nebylo v minulosti mnoho vštěpováno. Naštěstí doba se mění a projektů, které vybízejí k aktivní účasti ve veřejném prostoru, přibývá. Zkušenosti, které si Češi nejen ze studijních pobytů z ciziny přivážejí, se tak začínají projevovat i v naší společnosti. Ať už se jedná o komunitní zahrádky ve vnitroblocích, účast v nejrůznějších spolcích nebo i jen rozhodnutí, že podepsat „tuto“ petici má význam a smysl. Ano, a to je občanská participace (OP)!

Možná si říkáte, že vás tyto věci míjí nebo vám přijdou zbytečné či dokonce směšné, avšak občanská participace, tj. aktivní a vědomá účast na dění kolem sebe se týká všech. Už jen v momentu, kdy vyjdete na ulici „jste vidět“ a svým chováním ovlivňujete okolí. Například v prvních měsících COVIDu se angažovala velká část společnosti a vzájemná podpora byla viditelná. Avšak OP není záležitostí jen období krize, ale je to do jisté míry styl života, myšlení a o schopnosti reflektovat vlastní okolí. Občanská participace se tak vztahuje také na sousedy, kteří s námi ve čtvrti žijí. Podle posledních údajů žije v ČR 660 065 migrantů, kteří tvoří přes 6 % obyvatelstva. Přesto, co o těchto „našich sousedech“ víme?

Občanská participace a migranti. Jak na tom jsme? 

Češi jsou velcí cestovatelé, ale „doma“ mají z cizinců obavy. Jejich pohled často ovládají předsudky, které jsou mnohokrát výsledkem neznalosti, a proto je občanská participace důležitá. „V České republice se zabývám tématem občanské participace, protože mi to přijde zajímavé zejména z hlediska propojování různých lidí, naslouchání, hledání shody a kompromisů. Je to pro mne zdroj obrovské inspirace. V kontextu migrace zapojování ať občanské nebo politické muže být OP cestou k poznání nové země více do hloubky, získání nových kontaktů, zvýšení sebevědomí a otevření možností věci kolem sebe alespoň trochu ovlivnit,“ říká Natallia, koordinátorka projektu OP v InBázi. Občanská participace, která má ve svém zorném poli právě podporu cizinců žijících v ČR, jim tak na jedné straně pomáhá uvědomit si svá práva, povinnosti a možnosti, aby se stali plnohodnotnou součástí tohoto státu, na straně druhé umožňuje obohatit Čechy „už tady doma“ o zkušenosti, které běžně získávají z dlouhodobého pobytu v zahraničí a zbavit je tak strachu z neznámého. 

Jak (ne)funguje občanská participace v zahraničí?

„Ve státech „západnějšího typu“ je občanská participace postavena především na vyšší míře individualizace a má silněji zakotvené již funkční instituce (státní, církevní, neziskové), skrze které se občané angažují. Na Ukrajině, odkud pocházím, je důvěra vůči státu nízká. Lidé se tak angažují spíše neformálně v rámci sousedských skupin, které tak suplují roli státu, což má ale někdy paradoxně za následek, že pomoc je rychlejší a účinnější, protože se nepotýká s byrokratickým státním aparátem,“ říká Olga, členka týmu OP v InBázi.

Velký vliv na občanskou participaci má vzdělávání a motivace lidí v tom, že „to“ má smysl. Cílem programů, které se OP věnují, je tak podpora těch, kteří chtějí převzít zodpovědnost a pokusit se svět kolem sebe alespoň trochu zlepšit.  Proto v InBázi v současné době probíhají dva projekty na téma Občanská participace. Jeden je financován z Operačního programu zaměstnanost (OPZ) v rámci Evropského sociálního fondu (ESF). Druhý je realizován ve spolupráci s MČ Praha 11 a za podpory Ministerstva vnitra České republiky. Jejich smyslem je co nejvíce informovat a propojovat lidi, kteří se o toto téma zajímají a podpořit jejich zapojení do různých iniciativ a aktivit, ať už se jedná o migranty nebo Čechy.

Přihlásit se k některému z projektů InBáze můžete na e-mailových adresách: allen@inbaze.cz nebo  marquez@inbaze.cz. 

autor: InBáze

InBáze je nevládní organizace, která má v Praze dvě pobočky (ulice Legerova 50, Praha 2 a Krumlovská 4, Praha 4). Počátky jejího vzniku sahají do roku 2001. Jejím cílem je podpora cizinců v jejich orientaci a snazší integraci do českého prostředí. InBáze v současné době zaměstnává interně i externě okolo šedesáti osob ve čtyřech odděleních: Sociálně-právní, Oddělení komunitních aktivit, Oddělení začleňování dětí a žáků s OMJ a multikulturní výchovy a Oddělení interkulturní práce. Jejím ředitelem je od roku 2014 Alexandr Zpěvák. Více informací najdete na webových stránkách: www.inbaze.cz