Úvod O nás Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) je úřad pověřený veřejnou správou, jeho činnost je zaměřena zejména na poskytování služeb občanům hlavního města Prahy. Jedná se o obecní a krajský úřad hlavního města Prahy. Více o působnosti Magistrátu naleznete v části Úřady této webové stránky. Jednou z oblastí, kterou se Magistrát také zabývá je oblast integrace cizinců.

Působení v této oblasti se řídí Koncepce HMP pro oblast integrace cizinců 2022-2027, která je výsledkem společné práce desítek zástupců Magistrátu hl. m. Prahy, městských částí, státních organizací, neziskových organizací a migrantů. Pražská koncepce je shrnutím historie, popisem současného stavu v jeho celém kontextu, ale především souborem návrhů pro oblast integrace cizinců na území hlavního města Prahy do budoucích let. Koncepce byla schválena Radou a Zastupitelstvem hlavního města Prahy.

Současná pražská koncepce definuje pět základních priorit integrace a příslušná doporučení, jak jejich naplnění co nejefektivněji dosáhnout. Konkrétní kroky pro realizaci priorit jsou každoročně rozpracovány v akčních plánech pražské koncepce. Každé z doporučení obsahuje i výčet aktérů, kteří by se měli na jejich realizaci podílet. Předpokladem pro naplňování pražské koncepce je aktivní účast a spolupráce tvůrců politik, odborníků z praxe i obyvatel hlavního města Prahy včetně migrantů. Flexibilně reaguje na zjištěné problémy a odpovídá potřebám obyvatel Prahy. Pro některá navrhovaná doporučení je zapotřebí dostatečná finanční podpora, ale u mnohých stačí pouze lepší koordinovanost a vzájemná spolupráce. Oblast integrace cizinců je důležitou prioritou hlavního města Prahy, která má zároveň oporu ve vznikající Aktualizaci Strategického plánu hlavního města Prahy.

Pražská koncepce navrhuje, jakým směrem by měla pražská integrační politika v budoucích letech směřovat, aby se Praha rozvíjela jako dynamická a moderní metropole.