Úvod O nás Magistrát hl. m. Prahy a integrace cizinců Oddělení národnostních menšin a cizinců

Oddělení národnostních menšin a cizinců

V rámci Magistrátu hl. m. Prahy se oblastí integrace zabývá oddělení národnostních menšin a cizinců, které je součástí odboru kultury a cestovního ruchu.

 

Kontakty:

odbor kultury a cestovního ruchu MHMP – oddělení národnostních menšin a cizinců

Jungmannova 335/29, 110 00 Praha 1

E-mail: integrace@praha.eu

Oddělení koordinuje realizaci aktivit a opatření vztahujících se k oblasti integrace cizinců, které jsou stanoveny Koncepcí hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců. Spolupracuje s jednotlivými odbory MHMP, zajišťuje komunikaci a spolupráci s institucemi, jednotlivými městskými částmi, neziskovými organizacemi a dalšími organizacemi pracujícími v dané oblasti.

Klíčovým partnerem je Integrační centrum Praha, o. p. s., které  hl. m. Praha založilo za účelem komplexní a systematické práce v oblasti integrace migrantů. Integrační centrum Praha pracuje pod sloganem „Metropole všech“, který odkazuje na jeden ze stěžejních cílů – vytvářet na území hlavního města Prahy takové podmínky, aby se migranti zde žijící cítili jako plnohodnotní občané naší metropole a spolupodíleli se na jejím veřejném životě.

 

Podpora prostřednictvím městských grantů

Hl. m. Praha si klade za cíl podpořit aktivity ve prospěch integrace cizinců, a to i formou podpory projektů prostřednictvím grantového řízení – Programy v oblasti podpory aktivit integrace cizinců a území hl. m. Prahy.  K programům grantového řízení se mohou se svými projekty přihlásit organizace migrantů, dále organizace pracující s migranty a městské části. Jedná se o podporu aktivit, které napomáhají nejen zkvalitnění života migrantů v Praze, ale směřují k vzájemnému poznání všech obyvatel Prahy.

Veškeré podrobné informace ke všem městským grantům naleznete na portálu hl. m. Prahy –  zde.