Daňová povinnost

Během roku si uchovávejte všechny doklady pro účely daňové evidence, následně uplatníte výdaje podle skutečnosti. Rovněž lze uplatnit tzv. daňový paušál v rámci evidence příjmů, přičemž vám postačí evidovat pouze příjmové doklady a vydané faktury.

Pobýváte-li na území na základě povolení k pobytu za účelem podnikání a uplatníte-li tzv. daňový paušál, může se stát, že nesplníte dostatečnou výši příjmů pro účely prodloužení pobytu. Předem tedy své kroky konzultujte!

Daňové přiznání

Po skončení roku máte povinnost podat daňové přiznání. Daňové přiznání musíte zpravidla odevzdat finančnímu úřadu dle místa vašeho podnikání nejpozději do konce března následujícího roku za rok předcházející. V případě, že vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je tato lhůta prodloužena až do konce června.

Odkazy: