Zdravotní a sociální pojištění

Jako podnikatel máte povinnost hradit si sám zdravotní pojištění. Žádáte-li o dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu nebo prodloužení pobytového oprávnění již v rámci vašeho pobytu na území, jste povinni uzavřít komerční zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče.

Rovněž sociální pojištění si musíte hradit sami. Hradí se zpravidla od počátku činnosti formou měsíčních záloh. Zálohy se platí Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) ve lhůtě do konce měsíce, za který zálohu hradíte.

 

Pokud máte povolení k pobytu za účelem podnikání, nesmíte se odhlašovat z OSSZ, a to i v případě, že nějakou dobu nepodnikáte, nemáte příjem, nebo nejste v ČR.