Úvod Potřebuji řešit Zaměstnání Základní informace o zaměstnávání v ČR

Základní informace o zaměstnávání v ČR

 

Pracovní smlouva

Našel jsem práci, chci uzavřít pracovní smlouvu

Pracovní smlouva musí být uzavřena vždy písemně! Podepíšete-li se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, vznikne mezi vámi tzv. pracovní poměr. Vždy vyžadujte po zaměstnavateli vlastní vyhotovení pracovní smlouvy a podepisujte pouze smlouvu, které rozumíte! Pečlivě si uschovejte veškerou dokumentaci!

Co musí smlouva obsahovat?

Pracovní smlouva musí obsahovat: 1) druh práce – co budete pro zaměstnavatele vykonávat, 2) kde budete pracovat a 3) kdy začnete pracovat. Pokud některý z těchto údajů chybí, je pracovní smlouva neplatná a nevznikne pracovní poměr.

Je ve vašem vlastním zájmu, aby smlouva dále obsahovala informace:

  • o pracovní době – od kdy do kdy budete pracovat,
  • o výši mzdy a kdy vám bude vyplácena,
  • zda budete mít zkušební dobu,
  • jakým způsobem vám bude zaměstnavatel případně kompenzovat práci přesčas,
  • o počtu dní dovolené,
  • za jakých podmínek budete vysíláni na pracovní cestu apod.

Smlouva na dobu určitou/neurčitou

Dále se ve smlouvě uvádí, na jak dlouhou dobu je uzavírána. Pokud není údaj uveden, má se za to, že je na dobu neurčitou. Zaměstnavatel vám může dát smlouvu na dobu určitou pouze třikrát po sobě (vždy nejdéle na dobu tří let), poté musíte dostat již smlouvu na dobu neurčitou (s výjimkou sezónních pracovníků).

 

Pracovní doba

Plný pracovní úvazek činí v ČR 40 hodin týdně. Můžete se zaměstnavatelem domluvit na práci na částečný úvazek.

 

Mzda

V pracovní smlouvě je obvykle uvedena tzv. hrubá mzda, ze které ještě musíte odečíst daň z příjmu a zdravotní a sociální pojištění. Při plném pracovním úvazku činí minimální hrubá mzda 13 350 Kč. Konkrétní výše mzdy včetně odečtů je uvedena na vaší výplatní pásce. Podle zákona tedy nemůžete pracovat za nižší mzdu. Mzda je vyplácena zpravidla jednou měsíčně. Vyplácí se vždy následující měsíc zpětně za měsíc předchozí.

Pokud vám zaměstnavatel vyplácí oficiálně jen část mzdy, hrozí, že nebudete moci prokázat potřebnou výši příjmů pro vaše další žádosti o povolení k pobytu.

 

Zkušební doba

Se svým zaměstnavatelem si můžete, ale nemusíte, domluvit v pracovní smlouvě tzv. zkušební dobu. Zkušební doba slouží k tomu, abyste si vyzkoušeli, zda vám práce vyhovuje a lze ji stanovit nejdéle na dobu 3 měsíců (6 měsíců u vedoucích pracovníků). Pokud s prací nejste spokojeni, můžete kdykoliv během zkušební doby skončit. Stejně tak však může během ní i zaměstnavatel ukončit váš pracovní poměr bez udání důvodu.

Ve zkušební době můžete dostávat tzv. nástupní plat, který bude po jejím uplynutí zvýšen.

 

Někteří zaměstnavatelé požadují, aby pro ně zaměstnanci pracovali nejprve „na zkoušku“ (nebo aby se zaučili) bez pracovní smlouvy a bez nároku na odměnu. Tento postup je v rozporu se zákonem!

 

Ztráta a změna práce

 

Jak mohu odejít z práce?

Pokud chcete odejít z práce, nemusíte k tomu mít žádný zvláštní důvod, postačí se zaměstnavatelem podepsat tzv. dohodu o ukončení pracovního poměru, ve které si stanovíte, kdy odejdete. Pokud zaměstnavatel nesouhlasí, můžete podat výpověď. V tom případě vám začne běžet výpovědní lhůta, která trvá dva měsíce.

Tuto lhůtu ale musíte počítat od prvního dne následujícího měsíce. Nejlépe je tedy podat výpověď ke konci kalendářního měsíce.

 

Kdy mě může zaměstnavatel propustit?

Pokud by vás chtěl zaměstnavatel propustit, může tak učinit pouze ve velmi úzce vymezených případech. Výpověď vám může dát, pokud například ruší vaše pracovní místo, nebo pokud přestanete splňovat kvalifikační předpoklady na vaši pracovní pozici, nebo pokud budete opakovaně porušovat pracovní povinnosti a on vás na to písemně dvakrát upozorní. Okamžitě zrušit váš pracovní poměr může pouze v případě, že hrubě porušíte pracovní kázeň (například přijdete do práce opilí). Váš pracovní poměr také může skončit vypršením nebo odnětím povolení k pobytu.

Pokud jste propuštěni bez vlastního zavinění (například při reorganizaci), máte nárok na odstupné.

 

Ochranná lhůta

Pokud skončíte bez vlastního zavinění v zaměstnání, na které Vám byla vydána zaměstnanecká karta, máte možnost si do 60 dnů nalézt nové pracovní místo a nejpozději v této ochranné lhůtě požádat o souhlas se změnou zaměstnavatele. Musíte však zároveň doložit doklad o tom, že pracovněprávní vztah, na který byla zaměstnanecká karta vydána, trvá nebo že skončil před kratší dobou než 60 dní. Příkladem takového dokladu je pracovní smlouva, výpověď nebo dohoda o skončení pracovněprávního vztahu. Zároveň si musíte zajistit po dobu ochranné lhůty komerční zdravotní pojištění.

 

Dokud v České republice nemáte ještě trvalý pobyt, je zapotřebí uvědomit si, že se ztrátou zaměstnání můžete přijít také o účel pobytu v České republice z hlediska pobytové legislativy!

 

Evidence na úřadě práce

V případě, že nejste zaměstnaní nebo zaměstnání ztratíte a splňujete zákonem dané podmínky, můžete se evidovat na Úřadu práce, který nabízí podporu v nezaměstnanosti, rekvalifikační kurzy a zprostředkovává nabídky práce.

Na konkrétní úřad práce se registrujte dle místa vašeho bydliště!

 

Úřední hodiny úřadů práce:

Po, St: 8.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00

Út, Čt: 8.00 – 11.00

Pá: 8.00 – 11.00 (pouze pro nové uchazeče o zaměstnání a pozvané klienty)

 

Změna zaměstnání

Pokud se rozhodnete změnit zaměstnání, musí vám změnu schválit Ministerstvo vnitra ČR na základě vaší písemné žádosti!

 

Na co mám jako zaměstnanec nárok?

Za práci přesčas, noční práci, práci o víkendu a práci ve státní svátek máte nárok od zaměstnavatele na příplatky. Případně si můžete vzít náhradní volno.

Jako zaměstnanec v pracovním poměru máte nárok dle zákona na 4 týdny dovolené, kdy je vám placena vaše smluvená mzda.

Se zaměstnavatelem se také můžete dohodnout na výkonu práce na zkrácený pracovní úvazek. Vaše mzda bude odpovídat tomuto zkrácenému pracovnímu poměru.

V případě, že nemůžete chodit do práce kvůli nemoci, potvrdí vám lékař potvrzení o pracovní neschopnosti.

Zaměstnavatel musí dále omluvit ženu, která je na mateřské dovolené. Ta trvá celkem 28 týdnů.

Máte-li nemocné dítě, můžete s ním zůstat doma a pečovat o něj.

 

Zdravotní a sociální pojištění zaměstnance

Zaměstnavatel je povinen za vás hradit zdravotní a sociální pojištění, které se vám strhává procentem ze mzdy, jeho část pak hradí přímo zaměstnavatel. Jako zaměstnanec jste účasten veřejného zdravotního pojištění.

Ověřte si u své zdravotní pojišťovny, zda za vás zaměstnavatel odvádí zdravotní pojištění. Je to jeho povinnost!
Kartičku zdravotního pojištění musíte mít vždy u sebe!

 

 

Dohody konané mimo pracovní poměr

Mimo hlavní pracovní poměr, který vzniká pracovní smlouvou, můžete pracovat i v omezeném rozsahu na následující dohody.

 

Dohoda o provedení práce (DPP)

U jednoho zaměstnavatele můžete na DPP odpracovat pouze 300 hodin ročně. Pokud je váš měsíční příjem na DPP vyšší než 10 000 Kč, musíte kromě daně z příjmů odvést i zdravotní a sociální pojištění.

 

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

I zde je omezen rozsah práce, pro jednoho zaměstnavatele můžete pracovat maximálně polovinu pracovní doby týdně (tedy 20 hodin). Odvádí se zdravotní a sociální pojištění stejně jako u normálního pracovního poměru.

 

U tohoto typu dohod nemáte nárok na dovolenou. Pokud podáte výpověď, nemáte nárok na odstupné.