Home Про нас Магістрат столичного міста Прага та інтеграція іноземців

Магістрат столичного міста Прага та інтеграція іноземців

Відділ національних меншин та іноземців

У рамках Магістрату столичного міста Прага галуззю інтеграції займається відділ національних меншин та іноземців, який входить до департаменту «Кабінет директора Магістрату».

 

Контакти:

департамент «Кабінет директора Магістрату» – відділ національних меншин та іноземців

Юнґманнова 335/29, 110 00 Прага 1

E-mail: integrace@praha.eu

Відділ координує реалізацію діяльності та заходів, які стосуються сектору інтеграції іноземців, установлених столичною Концепцією у сфері інтеграції іноземців. Відділ співпрацює з окремими департаментами Магістрату, забезпечує комунікацію та співпрацю з установами, окремими міськими районами, неприбутковими організаціями та іншими організаціями у даній сфері.

Ключовим партнером є організація суспільно корисної дії “Інтеграційний центр Прага”, яку столичне місто Прага заснувало з метою комлексної та систематичної роботи у сфері інтеграції іноземців. “Інтеграційний центр Прага” працює під гаслом «Прага для всіх», яке переказує одне із кардинальних завдань – створювати на території столиці такі умови, щоб мігранти, які тут проживають, відчували себе повноцінними громадянами нашої метрополії, та брали участь у її громадському житті.

 

Підтримка за допомогою міських ґрантів

Столичне місто Прага ставить собі за мету підтримати види діяльності на користь інтеграції іноземців, включно підтримки проектів посередництвом ґрантового процесу – «Програми підтримки діяльності, спрямованої на інтеграцію іноземців на території столичного міста Прага». До участі в програмах ґрантових процесів зі своїми проектами можуть зголошуватися організації мігрантів, а також організації, які працюють з мігрантами та адміністрації міських районів. Мається на увазі підтримка діяльності, яка допомагає не тільки покращенню життя мігрантів у Празі, але й яка спрямована на взаємне пізнання всіх жителів Праги.

Усю детальну інформацію щодо всіх міських ґрантів ви знайдете на порталі столичного міста Прага тут.

 

Дорадчі органи

Комісія Ради столичного міста Прага у справах інтеграції іноземців

Постановою Ради столичного міста Прага від 31.1.2017 була створена Комісія Ради столичного міста Прага у справах інтеграції іноземців, яка є дорадчим та ініціюючим органом Ради столичного міста Прага. Членами Комісії є члени Представництва столичного міста Прага та фахівці, які представляють окремі департаменти Магістрату столичного міста Прага, Міністерство Внутрішніх справ Чеської Республіки, міські райони та неприбуткові організації, які займаються інтеграцією іноземців.

 

Дорадча платформа представників міських районів та Магістрату столичного міста Прага у сфері інтеграції іноземців

Дорадча платформа складається виключно з представників міських районів Праги, від 1-го до 22-гого, та міського району Прага-Лібуш, котрі у рамках своєї робочої посади були делегованими даним міським районом для можливості співпраці та комунікації з Магістратом столичного міста Прага у сфері інтеграції іноземців. Ця дорадча платформа координується Магістратом столичного міста Прага у співпраці з о. с. к. д. “Інтеграційний центр Прага”, та тісно пов’язана з діяльністю Регіональної дорадчої платформи.

Одночасно дорадча платформа дає можливість обмінюватися досвідом та зразками доброї практики на місцевому рівні. Вона є місцем взаємообміну інформацією між міськими районами та Магістратом столичного міста Прага. Членів платформи регулярно інформують про важливі заходи, акції й події, які стосуються сфери інтеграції іноземців. Ця дорадча платформа робить внесок у підготовку концептуальних матеріалів та бере участь у процесі внесення зауважень до них.

 Документи:

  • ·       Адресна книга
  •         Записи

 

 Регіональна дорадча платформа

У зв’язку з відкриттям діяльності о. с. к. д. “Інтеграційний центр Прага” була створена також Регіональна дорадча платформа представників усіх згаданих суб’єктів, які займаються інтеграцією іноземців у столичному місті Прага. Йдеться про представників усіх філій “Інтеграційного центру Прага”, представників Магістрату столичного міста Прага, Міських районів Праги 1-22, Міського району Прага-Лібуш, державних установ, неприбуткових організацій, співтовариств мігрантів та академічних установ. Ця платформа сприяє необхідній координації окремих учасників інтеграції, щоб було можливим забезпечення комплексного підходу та систематично розробляти конкретні пропозиції та заходи у даній області.

Платформа дозволяє ділитися актуальними проблемами, є середовищем для дискусій між окремими учасниками інтеграційних процесів, для взаємного обміну досвідом та передачі нової інформації.

 

Платформа представників департаментів освіти щодо теми навчання дітей та школярів, для яких чеська мова не є рідною

Протягом 2016 року, під координацією департаменту освіти та молоді Магістрату столичного міста Прага, почала свою діяльність профільна платформа представників департаментів освіти міських районів. Вона займається справами навчального процесу дітей та школярів, рідною мовою яких не є чеська, а також школярів-іноземців. Платформа – це середовище, де зустрічаються працівники адміністрацій міських районів, які займаються справами навчання школярів, рідною мовою яких не є чеська. Дана платформа є важливим джерелом інформації про потреби міських районів у сфері освіти дітей та школярів, для яких чеська мова не є рідною, та джерелом пропозицій щодо формування майбутніх цілей у даній сфері. Разом з тим вона пропонує нагоду обмінятися відповідною актуальною інформацією у даній сфері, наприклад, щодо способів фінансування заходів у сфері навчання школярів з іншою рідною мовою, законодавчих змін, існуючих служб підтримки тощо. Важливо також те, що платформа надає можливість для кваліфікованої дискусії з даної проблематики та обмін досвідом.

Протягом року здійснюються 3 зустрічі платформи представників департаментів освіти міських районів.