Home Sự kiện Tiếng Séc với cuốn sách

Tiếng Séc với cuốn sách

Thư viện Thành phố ở Praha điều hành một câu lạc bộ đọc sách dành cho trẻ em có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Séc. Trong giờ học, các em tập trung vào một chủ đề – các em đọc những câu chuyện đơn giản bằng tiếng Séc và vui chơi, ví dụ như làm những đồ vật nhỏ để sau đó mang về nhà.

Dành cho ai? Dành cho trẻ em từ sáu đến mười tuổi.

Ở đâu? Thư viện Trung ương – Khoa trẻ em và thanh thiếu niên

Khi nào? Các lịch có thể được tìm thấy ở đây.