Home Tin tức CIC khai mạc Atelier tài năng 2020

CIC khai mạc Atelier tài năng 2020

Bạn sáng tạo, vẽ, làm thủ công, nướng bánh, viết văn và làm các hoạt động khác khiến bạn hạnh phúc, nhưng nó vẫn chưa nuôi sống được bạn? Trung tâm hội nhập dành cho người nước ngoài mở ra một chương trình đồng hành hàng năm cho sự sáng tạo của bạn. Atelier tài năng giúp các nghệ sĩ và nghệ nhân từ nước ngoài muốn làm nghệ thuật chuyên nghiệp và cần định hướng trong môi trường Séc.

Năm 2020 bạn có thể mong đợi các buổi thuyết giảng sau:

  • Khái niệm cơ bản về luật pháp trong kinh doanh – ngày 27 tháng 1 năm 2020
  • Nguyên tắc cơ bản của bán hàng – tháng 2 năm 2020
  • Khái niệm cơ bản về tiếp thị – tháng 3 năm 2020

Đăng ký tại địa chỉ email: atelier.talentu@cicpraha.org

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào Atelier tài năng.