Home Tin tức Thủ đô Praha tài trợ cho việc hội nhập người nước ngoài trong năm 2021

Thủ đô Praha tài trợ cho việc hội nhập người nước ngoài trong năm 2021

Thủ đô Praha đã công bố các khoản tài trợ hỗ trợ các dự án trong lĩnh vực hội nhập người nước ngoài cho năm 2021. Thời hạn nộp dự án được ấn định vào 1/10 đến 13/10/2020 (đến cuối ngày).

Xem thêm thông tin cùng các điều kiện của thủ tục tài trợ và các mẫu đơn đi kèm tại liên kết này.