Home Tin tức InBáze cung cấp dịch vụ MENTORING cho trẻ em nước ngoài

InBáze cung cấp dịch vụ MENTORING cho trẻ em nước ngoài

InBáze tổ chức các cuộc gặp gỡ đều đặn cho thiếu niên độ tuổi 12-18 với người dẫn dắt (mentor). Các cuộc gặp gỡ diễn ra ít nhất hai lần một tháng và thường kéo dài một tiếng rưỡi đến hai tiếng. Ý nghĩa của cuộc gặp gỡ là để hỗ trợ cho trẻ trong những việc trẻ quan tâm và thích làm. Thời gian và nội dung cuộc gặp không hạn chế. Hai người có thể làm bất cứ điều gì họ thích làm cùng nhau và mang lại niềm vui cho họ, ví dụ như tham gia một sự kiện văn hóa, học tiếng Séc cùng nhau, chơi thể thao, phát triển kỹ năng sử dụng máy tính, đánh đàn và ca hát, hoặc cùng nhau vẽ vời.

Những người dẫn dắt sẽ đồng hành với các em đã được đào tạo trong lĩnh vực di cư, tâm lý phát triển, chú trọng các tình huống căng thẳng có thể phát sinh trong giai đoạn dậy thì. Trong suốt thời gian gặp gỡ, họ được hướng dẫn về chuyên môn, tham gia các buổi tư vấn nhóm và tư vấn cá nhân, và được hỗ trợ tài chính. Đây là những tình nguyện viên thích gặp gỡ trẻ em và đưa vào cuộc đời các em một hướng đi mới.

Nếu bạn có con và cháu quan tâm đến dịch vụ mentoring, hoặc chính bạn muốn đăng ký làm tình nguyện viên, hãy liên lạc với cô Vendula Poláková, người điều phối chương trình mentoring: polakova@inbaze.cz, ĐT +420 733 570 026.

Thông tin cụ thể:

Trang web của chương trình
Trang web của tổ chức InBáze