Home Tin tức Hội thảo sáng tạo cho trẻ em

Hội thảo sáng tạo cho trẻ em

Hội thảo sáng tạo sẽ tiếp tục diễn ra trong năm nay! Tổ chức trợ giúp những người tị nạn (OPU) mời tất cả trẻ em từ 6-15 tuổi tham dự các hội thảo sáng tạo được tổ chức thường xuyên mỗi tháng một lần. OPU năm nay đã chuẩn bị một điều mới lạ cho bạn – hai hội thảo trong nửa năm sẽ được lấy cảm hứng từ văn hóa của một quốc gia. Bạn có thể khám phá Ukraina vào tháng ba và Việt Nam vào tháng năm.

Ở đâu: Kovářská 4, Praha 9

Hội thảo là miễn phí.

Điều kiện tham gia: Trẻ em cư trú tại Praha (người Séc và người nước ngoài).

Số lượng người tham gia các hội thảo là hạn chế, vì vậy cần phải đăng ký bằng e-mail: alena.makovcova@opu.cz.

Thông tin thêm, bao gồm các quy tắc tham gia, có thể được tìm thấy trên trang Facebook của Trung tâm cộng đồng OPU.