Home Tin tức Dịch vụ trực tuyến ICP

Dịch vụ trực tuyến ICP

ICP đóng cửa do các biện pháp của chính phủ từ ngày 22/10 cho đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên, các dịch vụ tư vấn và phiên dịch luôn sẵn sàng cho qúy vị TRỰC TUYẾN. Thông tin thêm về các dịch vụ trực tuyến có thể được tìm thấy TẠI ĐÂY.

Thông tin về tình hình dịch tễ học hiện tại có thể tìm thấy tại www.koronavirus.mzcr.cz.