Home Tin tức Tư vấn cho các doanh nhân Praha

Tư vấn cho các doanh nhân Praha

Cần tư vấn liên quan đến COVID-19? Bạn có câu hỏi, nhận xét hoặc đề nghị và không biết liên hệ với ai? Trung tâm tư vấn cho các doanh nhân Praha dành cho bạn. Được thành lập bởi Thủ đô Praha hợp tác với Phòng Thương mại Séc.

Bạn có thể đặt câu hỏi ở đây.