Home Tin tức Hãy theo dõi trang web của Bộ Nội vụ!

Hãy theo dõi trang web của Bộ Nội vụ!

Bộ Nội vụ đã bổ sung vào trang web của mình một phần có tên là Nghĩa vụ và thông tin mới cho người nước ngoài – ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Thông tin có sẵn bằng tiếng Séc và tiếng Anh. Dưới đây là tổng quan quan trọng nhất:

  • Người nước ngoài đang sinh sống hợp pháp tại Cộng hòa Séc tại thời điểm ban bố tình trạng khẩn cấp có thể tiếp tục ở lại lãnh thổ trong thời gian xảy ra tình trạng khẩn cấp mà không cần giải quyết vấn đề về cư trú.
  • Giờ làm việc của Bộ Nội vụ được giới hạn vào thứ hai và thứ tư, từ 9 giờ đến 12 giờ. Tại văn phòng làm việc chỉ có thể xử lý đăng ký nhập cảnh và những vấn đề liên quan đến việc thu thập dữ liệu sinh trắc học, vấn đề giấy phép cư trú sinh trắc học (trừ công dân EU và thành viên gia đình của họ) và cấp thị thực chờ.
  • Tất cả các lịch đặt trước đó đã bị hủy! Để có lịch quý vị cần phải đặt lại qua điện thoại hoặc e-mail. Chỉ thị thực chờ mới được cấp luôn và phải chứng minh qua hành trình bằng vé tàu xe hoặc vé máy bay (chỉ đặt chuyến đi là không đủ).

 

  • CHÚ Ý! Người nước ngoài sẽ không được phép quay lại Cộng hòa Séc trong tình trạng khẩn cấp!

 

  • Tất cả các hồ sơ khác phải được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc đến hộp thư điện tử của Bộ Nội vụ. (ID 6bnaawp)!
  • Nếu quý vị đang làm việc bằng thẻ lao động tại Cộng hòa Séc, quý vị có thể đổi chủ lao động hoặc công việc của mình từ ngày 19 tháng 3 năm 2020 cho đến khi kết thúc tình trạng khẩn cấp thậm chí sớm hơn 6 tháng sau khi nhận được thẻ lao động đầu tiên.
  • Những tình huống xung quanh COVID-19, đặc biệt đối với người nước ngoài, Bộ Nội vụ đã thiết lập một email cung cấp thông tin: pobyty@mvcr.cz, dành cho người nước ngoài, tại đây Bộ Nội vụ sẽ trả lời các câu hỏi về giờ làm việc của các chi nhánh hoặc cách giải quyết các thủ tục.

 

Các thông tin tiếp theo, bao gồm các liên hệ hữu ích, có thể tìm thấy trên trang web của Bộ Nội vụ.