Home Tin tức Slovo 21 cung cấp các buổi thuyết giảng cho những người đã được bảo vệ quốc tế

Slovo 21 cung cấp các buổi thuyết giảng cho những người đã được bảo vệ quốc tế

Vào mùa thu năm 2018, Slovo 21, zs đã khởi động một dự án mang tên Ngôi nhà mới ở Cộng hòa Séc, nhằm mục đích đến năm 2021 nâng cao nhận thức về các giá trị và khía cạnh thực tế của cuộc sống ở Cộng hòa Séc dành cho những người được bảo vệ quốc tế ở Cộng hòa Séc  biết về các quyền lợi và nghĩa vụ của họ. Dự án được thực hiện với sự hợp tác của Cục Chính sách tị nạn và di dân và hội nhập của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc (OAMP của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc) và Cơ quan Quản lý Cơ sở Tị nạn của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc.

Dự án bao gồm các buổi thuyết giảng hội nhập cho những người được bảo vệ quốc tế trên toàn Cộng hòa Séc với ít nhất 8 phiên bản ngôn ngữ (tiếng Séc, tiếng Anh, tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Ukraina, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và 2 ngôn ngữ khác nếu cần). Các buổi thuyết giảng sẽ được diễn ra trong một ngày, tám tiếng và miễn phí cho những người được bảo vệ quốc tế. Hội thảo kéo dài một ngày sẽ phong phú hơn bởi sự tham gia của một khách mời là người nước ngoài đã sống ở Cộng hòa Séc một thời gian và đã có kinh nghiệm tương tự như những người tham gia thuyết giảng. Một bộ phim ngắn về Cộng hòa Séc sẽ được trình chiếu như một phần của buổi thuyết giảng sẽ giúp người tham gia làm quen với địa lý Cộng hòa Séc, văn hóa, phong tục và truyền thống địa phương.

Các buổi thuyết giảng dành cho ai? Dành cho tất cả những người trên 15 tuổi đã được bảo vệ quốc tế (tị nạn hoặc bảo vệ thêm) sau ngày 1. 1. 2017.

Làm thế nào ứng viên có thể tham gia buổi thuyết giảng? Những người quan tâm có thể đăng ký tham dự buổi thuyết giảng qua trang web www.novy-domov.cz, nơi có thể tìm thêm thông tin về dự án và mẫu đơn đăng ký.

Cũng có thể đăng ký qua e-mail: info@novy-domov.cz.

Các buổi thuyết giảng được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc.

Projekt Nový domov v České republice AMIF/15/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.