Home Tin tức Hãy tham gia vào Refufest!

Hãy tham gia vào Refufest!

InBáze đã công bố  lời kêu gọi thường xuyên cho các cộng đồng di cư. Điểm mới lạ của năm nay là khả năng trở thành một phần của chương trình lễ hội đa văn hóa truyền thống và trực tuyến trước lễ hội vài tháng. Quý vị có thể đăng ký cho đến ngày 1.5.2021 qua biểu mẫu trực tuyến hoặc qua e-mail: community@inbaze.cz.