Home Tin tức Thay đổi số điện thoại

Thay đổi số điện thoại

Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc đã thay đổi số điện thoại và điều chỉnh giờ làm việc của đường dây cung cấp thông tin.

Số điện thoại cung cấp thông tin và đặt lịch của Cục chính sách tị nạn và di dân – OAMP: 974 801 801.

Giờ làm việc mới: thứ hai – thứ năm từ 8:00 đến 16:00, thứ sáu từ 8:00 đến 12:00

Đường dây cung cấp thông tin chỉ bằng tiếng Séc và quý vị có thể liên hệ trong các trường hợp sau:

  • * Nếu quý vị có câu hỏi chung về các vấn đề nhập cư.
  • * Nếu quý vị không biết các chi tiết liên quan đến việc nộp đơn.
  • * Nếu quý vị không chắc chắn về các thủ tục trong vấn đề cư trú hoặc nơi làm việc để liên hệ.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào trang web của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc.