Home Giới thiệu Tin tức tại thủ đô Praha

Tin tức tại thủ đô Praha

Cuộc thi dự án trường học hay nhất Cuộc sống giữa các nền văn hóa

Trong năm 2016, Tòa thị chính thủ đô Praha và chương trình giáo dục Các biến thể của xã hội của tổ chức Člověk v tísni tổ chức cuộc triển lãm các dự án trường học dành cho học sinh các trường phổ thông cở sở ở Praha có tên gọi là “Cuộc sống giữa các nền văn hóa”.

Cuộc triển lãm dành cho các đội học sinh từ các trường phổ thông cơ sở ở Praha. Các đội có thể tham gia bằng nhiều hình thức ví dụ như video, blog (ảnh), triển lãm và các hoạt động công cộng hoặc chiến dịch (dự án) trên các mạng xã hội.

Các dự án có thể được thực hiện đến hết ngày 30/4/2017. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 15/6/2017. Những người muốn tham gia có thể thông báo vào e-mail: soutez.varianty@clovekvtisni.cz. Thông tin chi tiết có thể tìm thấy tại đây.

Tài liệu

Hội nghị quốc tế về hội nhập người nước ngoài trên địa bàn thủ đô Praha (chia sẻ các ví dụ thực hành tốt)

Ý định thực hiện hội nghị quốc tế để chia sẻ các ví dụ thực hành tốt trong khuôn khổ các nước EU trong lĩnh vực hội nhập người nước ngoài được đề ra theo Kế hoạch hành động của Chương trình hội nhập người nước ngoài của thủ đô Praha cho năm 2017. Hoạt động chính của dự án này sẽ là hội nghị quốc tế kéo dài hai ngày kết hợp với các hội thảo. Hội nghị sẽ diễn ra tại cơ sở của Tòa thị chính thủ đô Praha. Thông qua đó có thể chia sẻ các ví dụ thực hành tốt với các thành phố EU có nhiều kinh nghiệm với hội nhập.

Sự kiện được lên chương trình vào tháng sáu 2017 tại cung điện Clam-Gallas (Husova 20, Praha 1).

Phân tích địa vị xã hội của người di cư trên địa bàn thủ đô Praha

Chương trình hội nhập người nước ngoài của thủ đô Praha (2014–2017) đã xác định một trong những ưu tiên cho việc phát triển các hoạt động của những đối tượng quan tâm đến hội nhập người di cư và đảm bảo các dịch vụ vừa chất lượng vừa tiếp cận được mọi người di cư là việc thực hiện một phân tích toàn diện. Việc này được ưu tiên do thiếu các dữ liệu chất lượng và có sẵn liên quan đến địa bàn thủ đô Praha.

Thủ đô Praha trải dài trên một lãnh thổ lớn, nhưng thành phần những người di cư sống hoặc làm việc tại đây không thể tổng quát hóa được. Tại thủ đô Praha có những khu vực có nhiều hoặc ít người di cư và đương nhiên là với địa vị xã hội kinh tế khác nhau.

Mục tiêu của bản Phân tích địa vị xã hội của người di cư trên địa bàn thủ đô Praha là đưa ra một bản mô tả toàn diện về tình hình tổng quát của người di cư trên địa bàn Praha. Bản phân tích sẽ chú trọng đến việc mô tả tình hình người di cư, sự tương tác của người di cư với người bản xứ và sự tham gia vào các hoạt động công dân và cộng đồng tại nơi công cộng của thành phố, xác định nhu cầu hiện tại/cấp bách và vấn đề của người di cư và những rào cản hội nhập.

Mẫu nghiên cứu sẽ là 1000 người từ nhóm đối tượng của chương trình hội nhập.

Bản phân tích sẽ là cơ sở để cập nhật khi soạn thảo các tài liệu tiếp theo cho chương trình hội nhập. Mục đích là để đưa ra mục tiêu chính xác, sự hiệu quả và kinh tế của những biện pháp được đề xuất. Dựa trên bản phân tích này sẽ thiết lập cơ chế giám sát, hệ thống kiểm tra việc thực hiện chương trình hội nhập của Praha và cải thiện cuộc sống của người di cư sống trên địa bàn thủ đô Praha.

Cơ quan sẽ soạn thảo bản Phân tích địa vị xã hội của người di cư trên địa bàn thủ đô Praha dựa trên kết quả đấu thầu nhỏ là Viện xã hội Viện hàn lâm CH Séc (nghị quyết của Hội đồng thủ đô Praha từ ngày 16/8/2016) và kết quả toàn bộ sẽ được công bố vào tháng chín 2017.