Home Cần xử lý Kinh doanh Nghĩa vụ thuế

Nghĩa vụ thuế

Trong năm, bạn hãy cất giữ mọi giấy tờ cho mục đích ghi chép thuế, sau đó bạn khai chi phí theo sự thật. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng chi phí định mức khi ghi chép thu nhập. Khi đó bạn sẽ chỉ cần ghi chép các chứng từ nhập và hóa đơn xuất.

Nếu bạn cư trú tại CH Séc trên cơ sở giấy phép cư trú với mục đích kinh doanh và bạn áp dụng chi phí định mức, có thể bạn sẽ không có đủ mức thu nhập cho mục đích gia hạn cư trú. Bạn hãy tư vấn các bước đi của mình trước khi làm! Nếu bạn mắc nợ với sở thuế, bạn sẽ không được cấp giấy chứng nhận không nợ thuế và không đáp ứng đủ điều kiện để gia hạn cư trú với mục đích kinh doanh.

Tờ khai thuế

Sau khi hết năm, bạn có nghĩa vụ phải nộp tờ khai thuế. Tờ khai thuế thường phải nộp lên sở thuế theo địa chỉ kinh doanh của bạn muộn nhất đến cuối tháng ba của năm tiếp theo năm tính trong tờ khai thuế. Trong trường hợp bạn được chuyên viên tư vấn thuế xử lý tờ khai thuế cho, hạn nộp tờ khai thuế được kéo dài đến cuối tháng sáu.

Liên kết