Home Cần xử lý Kinh doanh Kinh doanh trên cơ sở giấy phép

Kinh doanh trên cơ sở giấy phép

Hoạt động kinh doanh là tất cả các hoạt động mang những nét đặc chưng của kinh doanh đã nêu trên. Hoạt động kinh doanh không phải công việc nhất thời, hoạt động không có mục đích sinh lợi, hay công việc thực hiện trên cơ sở quan hệ pháp lý lao động (xem thêm chương Lao động).

Nếu chủ lao động ép bạn xin giấy phép kinh doanh để hoạt động chính thức như doanh nghiệp độc lập, mặc dù bạn sẽ làm các việc thông thường như người lao động cho họ, đó là lách luật bất hợp pháp, được gọi là švarcsystém (hệ thống Švarc)!

Kinh doanh trên cơ sở giấy phép được quy định bởi Luật Thương mại. Phiên bản hiện tại của nó có thể tìm thấy trên trang web của Bộ Công Thương, cơ quan quản lý kinh doanh: www.mpo.cz

Thể loại hoạt động kinh doanh

Hoạt động kinh doanh được chia ra hoạt động có thông báo hoặc có chứng chỉ.

Kinh doanh có thông báo (Ohlašovací živnosti)

Hoạt động kinh doanh có thông báo chỉ cần được thông báo lên Phòng kinh doanh là bạn có thể kinh doanh được ngay. Trong khuôn khổ kinh doanh có thông báo chúng ta còn phân biệt:

1)   Kinh doanh tự do (Živnost volná) – chỉ cần đáp ứng những điều kiện tổng quát để có thể kinh doanh. Những hoạt động như đóng và sửa giầy, dịch vụ nhà ở hoặc nhiếp ảnh là kinh doanh tự do không cần khả năng chuyên môn. Danh sách tất cả các hoạt động kinh doanh tự do nằm trong phụ lục 4 của Luật Thương mại.

2)   Kinh doanh thủ công (Živnost řemeslná) – các nghề thủ công đòi hỏi khả năng chuyên môn. Danh sách đầy đủ của hoạt động kinh doanh thủ công nằm trong phụ lục 1 của Luật Thương mại. Một trong số đó là kinh doanh cửa hàng thịt và đồ hun khói, cửa hàng bánh mỳ và bánh ngọt, tiệm khóa, nghề thợ nề, cắt tóc, làm móng v.v..

3)   Kinh doanh phụ thuộc (Živnost vázaná) – các hoạt động ví dụ như kinh doanh trường dạy lái xe, kinh doanh trong lĩnh vực xử lý chất thải nguy hiểm, hoạt động chuyên viên tư vấn kế toán v.v.. đòi hỏi khả năng chuyên môn. Danh sách đầy đủ có thể tìm trong phụ lục 2 của Luật Thương mại.

Trong những lĩnh vực người Việt Nam sống tại Séc hay kinh doanh thì buôn bán đồ vải, đồ gia dụng hay thực phẩm, rau quả thuộc kinh doanh tự do; làm móng thuộc kinh doanh thủ công (bạn cần chứng chỉ chuyên môn); làm nhà hàng cũng thuộc kinh doanh thủ công (bạn cần chứng minh có chuyên môn, kinh nghiệm và có giấy sức khỏe).

Kinh doanh có chứng chỉ (Koncesované živnosti)

Kinh doang có chứng chỉ thường phải có giấy phép của ủy ban lĩnh vực tương ứng. Cũng có thể sẽ cần phải có khả năng chuyên môn (hoặc cả thời gian thực tập tích lũy kinh nghiệm). Một trong những yêu cầu tiếp theo đối với doanh nghiệp có thể là tất cả mọi người thực hiện công việc đều không tiền án tiền sự. Danh sách đầy đủ nằm trong phụ lục 3 của Luật Thương mại. Kinh doanh chứng chỉ là vận tải hàng hóa đường bộ, văn phòng du lịch, bảo vệ tài sản và an ninh cá nhân v.v..

Xin giấy phép kinh doanh ở đâu?

Bạn có thể thông báo kinh doanh hoặc đệ đơn xin chứng chỉ kinh doanh ở Phòng kinh doanh bất kỳ nằm trong Ủy ban quận của thủ đô Praha. Những Phòng kinh doanh cũng có tên gọi là Điểm đăng ký trung ương (Centrální registrační místa – CRM), bởi vì bằng một tờ đăng ký bạn có thể cùng một lúc thông báo kinh doanh, đăng ký thuế, thông báo cho Cục Bảo hiểm xã hội Séc, Sở Lao động và hãng bảo hiểm y tế. Tất cả mọi thứ bạn có thể gửi bưu điện hoặc gửi qua mạng. Bạn cũng có thể thông báo kinh doanh qua Czech POINT.

Đơn đăng ký hợp nhất

Đơn giản nhất là bạn bắt đầu điền đơn đăng ký hợp nhất có thể dùng để đăng ký và thông báo nhiều thứ bạn cần. Bạn có thể cùng một lúc đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thu nhập và thông báo cho hãng bảo hiểm y tế và cục bảo hiểm xã hội. Bạn cũng có thể đăng ký thuế giá trị gia tăng (DPH), thuế đường bộ, hoặc thuế thu nhập cho nhân viên của bạn.

Phòng kinh doanh cấp cho doanh nghiệp giấy phép kinh doanh. Bạn cũng có thể xin giấy phép kinh doanh tại Điểm liên hệ hợp nhất.