Home Cần xử lý Lao động của người nước ngoài tại CH Séc Thông tin cơ bản về lao động tại CH Séc

Thông tin cơ bản về lao động tại CH Séc

 

Hợp đồng lao động

Tôi đã tìm được việc làm, tôi muốn ký kết hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động luôn luôn phải được ký kết bằng văn bản! Nếu bạn ký hợp đồng lao động với chủ lao động, giữa bạn và chủ lao động phát sinh quan hệ lao động. Hãy luôn luôn yêu cầu chủ lao động một bản hợp đồng lao động cho bạn và hãy chỉ ký hợp đồng mà bạn hiểu! Hãy giữ gìn tất cả mọi giấy tờ cẩn thận!

Hợp đồng lao động cần có những gì?

Hợp đồng lao động cần bao gồm: 1) thể loại công việc – bạn sẽ làm công việc gì cho chủ lao động, 2) bạn sẽ làm việc ở đâu và 3) khi nào bạn bắt đầu vào làm việc. Nếu một trong những dữ liệu này thiếu thì hợp đồng lao động không có giá trị và quan hệ lao động không phát sinh.

Tiếp theo bạn nên quan tâm đến những thông tin sau trên hợp đồng:

  • thời gian làm việc – bạn sẽ làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ,
  • mức lương và khi nào bạn sẽ nhận được lương,
  • bạn có thời gian thử việc không,
  • chủ lao động sẽ bồi thường cho bạn như thế nào khi bạn làm quá giờ,
  • số ngày nghỉ phép,
  • bạn sẽ đi công tác trong những điều kiện như thế nào v.v..

Hợp đồng lao động có thời hạn/vô thời hạn (Pracovní smlouva na dobu určitou/neurčitou)

Trong hợp đồng sẽ ghi thời hạn của hợp đồng. Nếu dữ liệu này không được đưa ra có nghĩa là hợp đồng vô thời hạn. Chủ lao động chỉ có thể đưa hợp đồng có thời hạn cho bạn ba lần liên tiếp (lâu nhất cho thời gian ba năm), sau đó bạn phải nhận được hợp đồng vô thời hạn (ngoại trừ những người lao động theo mùa).

Thời gian làm việc (Pracovní doba)

Công việc toàn thời gian tại CH Séc là 40 tiếng một tuần. Bạn cũng có thể thỏa thuận với chủ lao động để làm việc bán thời gian (částečný úvazek).

Lương (Mzda)

Trong hợp đồng lao động thường ghi lương thô, từ đó bạn còn phải trừ đi thuế thu nhập và bảo hiểm y tế và xã hội. Khi làm việc toàn thời gian, mức lương thô tối thiểu là 13 350 cua-ron. Mức lương cụ thể và các khoản khấu trừ được ghi trên phiếu lương của bạn. Theo luật bạn không thể nhận lương thấp hơn mức tối thiểu khi làm việc. Lương thường được cấp mỗi tháng một lần. Lương luôn luôn được trả vào tháng sau ngược lại cho tháng trước.

Nếu chủ lao động chỉ trả chính thức cho bạn một phần lương, có nguy cơ bạn sẽ không có khả năng chứng minh mức lương cần thiết để xin giấy phép cư trú tiếp theo.

Thời gian thử việc (Zkušební doba)

Bạn có thể thỏa thuận thời gian thử việc trong hợp đồng với chủ lao động nhưng không bắt buộc. Thời gian thử việc được dùng cho mục đích thử xem công việc có phù hợp với mình không và có thể thỏa thuận cho thời gian dài nhất là 3 tháng (6 tháng đối với lãnh đạo). Nếu bạn không hài lòng với công việc, bạn có thể kết thúc công việc bất kỳ lúc nào trong thời gian thử việc. Tương tự như vậy chủ lao động có thể kết thúc mối quan hệ lao động với bạn bất kỳ lúc nào trong thời gian thử việc mà không cần đưa lý do.

Trong thời gian thử việc, có thể bạn sẽ nhận được lương thử việc (nástupní plat) mà sẽ được tăng lên sau thời gian thử việc.

Có một số chủ lao động yêu cầu người lao động phải làm việc thử cho họ (hoặc học việc) mà không có hợp đồng lao động và không được nhận lương. Đây là việc làm trái pháp luật!

 

Mất việc hoặc thay đổi công việc

Tôi có thể thôi việc như thế nào?

Nếu bạn muốn thôi việc, bạn không cần phải có lý do gì đặc biệt, chỉ cần ký thỏa thuận kết thúc quan hệ lao động với chủ lao động, trong đó bạn nêu rõ khi nào bạn thôi việc. Nếu chủ lao động không đồng ý, bạn có thể đưa đơn xin thôi việc. Khi đó bắt đầu hạn xin thôi việc kéo dài hai tháng.

Thời hạn xin thôi việc bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Vì vậy bạn nên đưa đơn xin thôi việc vào cuối tháng.

Khi nào chủ lao động có thể sa thải tôi?

Nếu chủ lao động muốn sa thải bạn, họ có thể làm vậy trong một số ít trường hợp cụ thể. Họ có thể sa thải bạn trong trường hợp họ hủy chỗ làm của bạn hoặc bạn không còn đáp ứng được điều kiện bằng cấp để làm ở vị trí đấy nữa, hoặc bạn liên tục vi phạm nghĩa vụ lao động và chủ lao động đã cảnh cáo bạn hai lần bằng văn bản. Chủ lao động chỉ có thể sa thải bạn ngay lập tức trong trường hợp bạn vi phạm kỷ luật lao động nghiêm trọng (ví dụ bạn say xỉn khi đi làm). Quan hệ lao động của bạn cũng có thể bị chấm dứt khi giấy phép cư trú của bạn hết hạn hoặc bị hủy.

Nếu bạn bị sa thải mà không phải do lỗi của mình (ví dụ khi tái cơ cấu), bạn có quyền được bồi thường.

Thời gian bảo vệ (Ochranná lhůta)

Nếu bạn thôi làm ở chỗ làm bạn được cấp thẻ lao động, bạn có thời gian 60 ngày để tìm công việc mới và muộn nhất trong thời gian này bạn phải xin phép thay đổi chủ lao động. Tuy nhiên bạn phải chứng minh bằng văn bản rằng quan hệ lao động trên thẻ lao động vẫn còn kéo dài hoặc kết thúc trước thời hạn 60 ngày. Bạn có thể trình hợp đồng lao động, đơn xin thôi việc hoặc thỏa thuận kết thúc quan hệ lao động.

Nếu bạn chưa có vĩnh trú tại Cộng hòa Séc, bạn cần phải biết rằng khi mất việc làm bạn cũng có thể mất mục đích cư trú tại Cộng hòa Séc trên phương diện luật cư trú!

Đăng ký trên Sở Lao động

Trong trường hợp bạn không có việc làm hoặc mất việc làm và bạn đáp ứng được những điều kiện luật quy định, bạn có thể đăng ký trên Sở Lao động. Sở Lao động cung cấp hỗ trợ khi thất nghiệp, các khóa học tái đào tạo và môi giới việc làm.

Bạn hãy đăng ký lên Sở Lao động cụ thể theo địa chỉ cư trú của bạn!

Thời gian làm việc của Sở Lao động:

Thứ hai, thứ tư: 8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00

Thứ ba, thứ năm: 8:00 – 11:00

Thứ sáu: 8:00 – 11:00 (chỉ dành cho người đăng ký tìm việc mới và những người được mời đến)

Thông tin chi tiết trên trang web của Sở Lao động.

Thay đổi việc làm

Nếu bạn quyết định thay đổi việc làm, Bộ Nội vụ phải duyệt sự thay đổi này trên cơ sở đơn xin của bạn!

Thông tin chi tiết  về thẻ lao động có thể tìm thấy trên trang web của Bộ Nội vụ.

 

Là người lao động tôi có những quyền lợi gì?

Khi làm quá giờ, làm việc đêm, làm vào cuối tuần và vào ngày lễ quốc gia, bạn có quyền được chủ lao động thưởng thêm. Hoặc bạn có thể được nghỉ bù.

Là người lao động trong quan hệ lao động bạn có quyền nghỉ phép 4 tuần theo luật. Trong thời gian này bạn được trả lương theo thỏa thuận.

Bạn cũng có thể thỏa thuận với chủ lao động để làm việc bán thời gian. Lương của bạn sẽ tương ứng với quan hệ lao động bán thời gian.

Trong trường hợp bạn không thể đi làm vì bị ốm, bác sĩ sẽ viết cho bạn giấy chứng nhận nghỉ ốm.

Chủ lao động phải cho phép phụ nữ nghỉ đẻ. Thời gian nghỉ đẻ và chăm con kéo dài 28 tuần.

Nếu con bạn bị ốm, bạn có thể ở nhà và chăm sóc con.

 

Bảo hiểm y tế và xã hội của người lao động

Chủ lao động có nghĩa vụ phải trả bảo hiểm y tế và xã hội cho bạn. Tiền bảo hiểm được trừ theo phần trăm từ lương, một phần của bảo hiểm do chính chủ lao động trả. Là người lao động bạn được tham gia bảo hiểm y tế công cộng.

Hãy kiểm tra tại hãng bảo hiểm y tế của mình xem chủ lao động của bạn có trả bảo hiểm y tế cho bạn hay không. Đây là nghĩa vụ của họ!

Thẻ bảo hiểm y tế bạn phải luôn luôn mang theo người!

 

Thỏa thuận thực hiện ngoài quan hệ lao động

Ngoài quan hệ lao động chính phát sinh từ hợp đồng lao động, bạn cũng có thể làm việc trong một mức độ giới hạn trên cơ sở những thỏa thuận sau.

Thỏa thuận công việc (Dohoda o provedení práce – DPP)

Bạn chỉ có thể làm việc 300 tiếng một năm cho một chủ lao động trên cơ sở thỏa thuận công việc. Nếu lương tháng từ thỏa thuận công việc nhiều hơn 10 000 cua-ron, ngoài thuế thu nhập bạn cũng sẽ phải trả bảo hiểm y tế và xã hội.

Thỏa thuận lao động (Dohoda o pracovní činnosti – DPČ)

Ở dạng thỏa thuận này bạn cũng bị hạn chế thời gian làm việc. Bạn chỉ có thể làm việc tối đa một nửa thời gian làm việc một tuần (tức là 20 tiếng) cho một chủ lao động. Bạn phải trả bảo hiểm y tế và xã hội như khi làm việc trong quan hệ lao đồng bình thường.

Khi làm việc theo thỏa thuận bạn không có quyền nghỉ phép. Nếu bạn xin thôi việc, bạn không được tiền bồi thường.