Home Контакти Установи Магістрат (мерія) столичного міста Прага

Магістрат (мерія) столичного міста Прага

Магістрат (мерія) столичного міста Прага є установою, якій доручено громадське управління. Його діяльність зосереджується в основному на наданні послуг громадянам столичного міста Прага. Йдеться про міський муніципалітет та крайову адміністрацію столичного міста Прага.

Мер (чеською мовою primátor або primátorka – якщо на посаді мера перебуває жінка) столиці представляє столичне місто Прага назовні. За виконання своєї посади він/вона відповідає Представництву столиці Праги. Його/ її посада, повноваження, обов’язки, відповідальність та грошова винагорода встановлені законом про столичне місто Прага.

Представництво столичного міста Прага (далі тільки «представництво»)  – це орган, який обирається і складається з 65 депутатів, обраних на муніципальних виборах.

Рада столиці Праги (далі тільки «рада») має 11 членів та обирається представництвом. Рада відповідає за свою діяльність перед  представництвом. До компетенції ради належить господарювання столиці Праги відповідно до затвердженого бюджету та контроль за господарюванням. Далі вона доручає Магістрату столичного міста Прага завдання у межах самостійних повноважень столиці Праги та контролює їхнє виконання. Здійснює бюджетні заходи в обсязі, встановленому представництвом. Вона розглядає та приймає рішення щодо пропозицій, претензій та ініціатив, які виносять на її затвердження члени представництва, комісії ради або міські райони. Відповідно до потреб засновує та відкликає комісії ради, затверджує на посаду та відкликає з посади їхніх голів та членів.

Магістрат утворюють директор магістрату та інші працівники. Магістрат у самостійній компетенції столиці виконує завдання, встановлені представництвом або радою. Здійснює делеговану компетенцію столичного міста Прага, якщо закон її не доручив іншим органам. Основні організаційні одиниці магістрату – департаменти. До складу магістрату входять також спеціальні організаційні одиниці.

Головний будинок Магістрату столичного міста Прага (чеськ. абр. MHMP) розташовується на Маріанській площі 2, Прага 1. Магістрат столичного міста Прага має складну організаційну структуру та розподіляється на різні сектори та служби. Наприклад, окремі сектори (Сектор фінансів та управління майном, Сектор послуг громадянам та інші) далі розподіляються на департаменти (наприклад, департамент культури, закордонних відносин та туризму, підприємницький та цивільно-управлінський департамент, департамент транспортно-управлінської діяльності, департамент управлінської діяльності у сфері охорони здоров’я та соціального забезпечення, департамент освіти та молоді, департамент спорту та дозвілля або департамент охорони здоров’я, соціального забезпечення та профілактики).

Посилання:

  • Офіційні веб-сторінки столичного міста Прага: www.praha.eu