Home Контакти Установи Miські райони Загальна інформація

Загальна інформація

На цій сторінці ми вам порадимо, до якої міської адміністрації, у випадку необхідності, ви можете звернутися. Ми представимо вам також окремі департаменти та опишемо, що тут можна вирішити. Розповімо і про інші установи (Податкову інспекцію (Фінансову адміністрацію), Управління соціального захисту та Центр зайнятості). Їхні відділення ви можете знайти у рамках міських районів. Далі ви тут також дізнаєтесь основну інформацію про внутрішнє функціонування міських районів.

 

 

До котрої міської установи звертатися?

Місце постійного проживання визначає компетенцію конкретної установи міського району у вирішенні ситуації кожного жителя Праги. Деякі міські райони невеликі, входять до так званого адміністративного округу з іншим міським районом. Це значить, що деякі справи ви оформите в установі на території міського району, де ви проживаєте, але, наприклад, справи, які стосуються підприємницьких та соціальних відносин, оформите в іншій установі у рамках адміністративного округу.

У окремих міських районах ви знайдете конкретну інформацію про те, які міські райони виконують делеговані повноваження для іншого міського району в рамках адміністративного округу. Якщо ви живете, наприклад, у міському районі Прага – Небушіце, то деякі питання ви вирішуватимете у міському районі Прага 6. Або, якщо ви живете у міському районі і Прага – Лібуш, то деякі справи ви будете оформляти в міському районі Прага 12.

Нижче ви знайдете перелік міських районів, які виконують делеговані повноваження  для іншого міського району в рамках адміністративного округу. Якщо ви живете у Празі у районі, котрий наводиться у правій частині таблички, деякі ваші справи вирішуватимете у міському районі, наведеному вліво.

 

Назва міського району

 

Виконання делегованих повноважень для міського району:

Міський район Прага 1 –  –  ­-
Міський район Прага 2 –  –  ­-
Міський район Прага 3 –  –  ­-
Міський район Прага 4 Прага-Кунратіце
Міський район Прага 5 Прага-Слівенец
Міський район Прага 6 Прага-Лисолає, Прага-Небушіце, Прага-Пржедні Копаніна тa Прага-Сухдол
Міський район Прага 7 Прага-Троя
Міський район Прага 8 Прага-Бржезінєвес, Прага-Долні Хабри тa Прага-Дябліце
Міський район Прага 9 –  –  ­-
Міський район Прага 10 –  –  ­-
Міський район Прага 11 Прага-Кржеліце, Прага-Шеберов a Прага-Уєзд
Міський район Прага 12 Прага-Лібуш
Міський район Прага 13 Прага-Ржепориє
Міський район Прага 14 Прага-Долні Почерніце
Міський район Прага 15 Прага-Долні Мнєхолупи, Прага-Дубеч, Прага-Петровіце a Прага-Штєрбоголи
Міський район Прага 16 Прага-Ліпенце, Прага-Лохков, Прага-Велка Хухле тa Прага-Збраслав
Міський район Прага 17 Прага-Злічін
Міський район Прага 18 Прага-Чаковіце
Міський район Прага 19 Прага-Саталіце тa Прага-Вінорж
Міський район Прага 20 –  –  ­-
Міський район Прага 21 Прага-Бєховіце, Прага-Клановіце a Прага-Колодєє
Міський район Прага 22 Прага-Беніце, Прага-Коловрати, Прага-Краловіце тa Прага-Недвєзі

 

Окремі департаменти

Міські установи складаються з окремих департаментів, подібно, як Магістрат столичного міста Прага. У кожній міській установі конкретні департаменти можуть називатися по-різному, але у кожній міській частині відшукаєте те, що вам актуально потрібно. Нижче ви знайдете описання обраних департаментів.

 

 

Департамент цивільно-управлінських справ

Відділ метрик Департаменту цивільно-управлінських справ (чеською – Oddělení matrik Odboru občansko-správních agend) оформляє одруження, видачу свідоцтв про громадянство ЧР після надання державного громадянства, визнання батьківства, привітання новонароджених громадян. Тут можна посвідчити відповідність дублікату або копії з оригінальним документом (посвідчення) та справжність підпису (засвідчення).

Прийоми і ділова документація у відділу обліку населення та особових документів відбуваються  чеською мовою. Протягом оформлення документів реєстрації актів цивільного стану повинен бути присутнім судовий перекладач, офіційно зареєстрований у списку судових перекладачів.

Департамент також надає такі послуги для іноземців, які є власниками нерухомості на території міського району:

  • – згода власника нерухомості на заяву про зміну місця постійного проживання громадянинові ЧР:

Якщо іноземець є власником нерухомості, розташованої на території міської частини, він, як уповноважена особа, надає згоду на заяву про зміну місця постійного проживання громадянинові ЧР; для оформлення зміни він повинен з’явитися разом із заявником про зміну постійного проживання, і вони спільно оформляють заяву заявника.

  • – пропозицію власника нерухомості на анулювання запису про місце постійного проживання громадянинові ЧР:

Іноземець як власник нерухомості, розташованої на території міського району, може подати клопотання про анулювання запису про місце постійного проживання громадянинові ЧР, котрий зареєстрований за цією адресою, але фізично на цій адресі не перебуває.

У випадку, коли власник нерухомості дає згоду на зміну місця проживання іноземцеві – заявникові, він діятиме іншим способом – через відповідні установи Міністерства внутрішніх справ ЧР, так само і при подачі клопотання про анулювання запису про місце проживання іноземця за місцем реєстрації.
 

Департамент освіти

Департамент освіти (чеською – Odbor školství або Školský odbor) засновує, контролює та закриває шкільні установи на території міських районів, управляє майном та бюджетом шкіл. Координує шкільні навчальні плани, що забезпечує якісне навчання дітей, школярів та студентів.

Міський район засновує дитячі садки, загальноосвітні школи та їхні компонентні заклади  (шкільну їдальню, шкільну групу продовженого дня, шкільний клуб). Законний представник може обрати для своєї дитини будь-яку школу, директор школи  зобов’язаний прийняти дитину, якщо має достатню кількість місць. Школа, територіально прилегла до місця проживання дитини (чеською – так звана spádová škola, див. детальніше тут), має обов’язок прийняти дитину з прилеглої до неї території протягом всього року. Якщо ця школа не має достатньо місць, дитину влаштовують до іншої школи у співпраці з департаментом освіти. Територіальна прилеглість школи визначається за місцем постійного проживання дитини.

Департамент освіти надає консультації в області дошкільного та загальноосвітного навчання. Якщо ви не задоволені  навчанням своєї дитини, можете тут проконсультуватися та подати скаргу.

Департамент співпраці з підприємцями

У департаменті співпраці з підприємцями (чеською – Živnostenský odbor) ви можете отримати або змінювати свідоцтво підприємця (наприклад, призупинення або продовження здійснення підприємницької діяльності, зміну місця проживання/дозволу на перебування, юридичної адреси або зміну терміну дії дозволу).
Цей департамент може реєструвати представництва, веде реєстр підприємців (ознайомлення з матеріалами та надання виписок), а також надає копії свідоцтв підприємців, сертифікатів, документів про призупинення, здійснення підприємницької діяльності і реєструє сільськогосподарських підприємців. Вас можуть викликати до департаменту для підприємців з метою подання пояснення чи перевірки.

Департамент будівництва

Департамент будівництва (чеською – stavební odbor) видає територіальні рішення та планування, дозволи на будівництво, реєструє будівлі на території.

Департамент соціальних справ

Департамент соціальних справ (чеською – odbor sociálních věcí) ділиться на окремі відділи з точки зору цільової групи. Тут ми можемо знайти так званий OSPOD, відділ соціально-правового захисту дітей, який, наприклад, захищає право дитини на сприятливий розвиток і правильне виховання, а також зосереджується на відновленні порушених функцій сім’ї. У разі необхідності він забезпечує альтернативне сімейне середовище для дитини, яку не можна виховувати в її власній сім’ї.
До інших видів діяльності цього департаменту належить соціальна робота з людьми, яким загрожує соціальна ізоляція,  це або безпритульні, самотні літні люди, або інші цільові групи в умовах життєвої кризи.

Департамент транспортy

Департамент транспорту (чеською – odbor dopravy) дбає про те, щоб, наприклад, на місцевих дорогах не було ніяких перешкод, займається тимчасовим закриттям доріг та будівельними роботами на дорогах. Він також займається дорожнім господарством, складенням висновків щодо намірів органів чи організацій, які мають відношення до даного міського району, дає стимули щодо змін у сфері транспорту і громадського транспорту. Він видає дозволи для так званого спеціального використання доріг, зокрема, це розміщення рекламного обладнання, будівельної техніки, здійснення будівельних робіт, установки спеціальних парковок, створення та робота обладнань для продажу, організації спортивних, культурних та інших заходів, якщо вони могли б поставити під загрозу безпеку або плавність руху автомобілів, а також розміщення інженерних мереж.

Департамент охорони навколишнього середовища

У департаменті охорони навколишнього середовища (чеською – odbor životního prostředí) ви можете оформити ліцензію на риболовлю, полювання, дозвіл на вирубку дерев поза зоною лісів, дозвіл на будівництво в захисній зоні водних ресурсів та недалеко від річок, дозвіл на витікання стічних вод, що містять особливо небезпечні речовини, в систему каналізації, дозволи на обробіток дерев та кущів на території міського району.

Філіали інших установ

Крім установ міських районів, на територіях міських районів ви також знайдете філіали державних установ. Йдеться, зокрема, про податково-фінансові установи, управління соціального захисту або про центри зайнятості. Конкретні філіали та контакти ви знайдете прямо під окремими міськими районами, нижче наведені тільки характеристики цих установ.

Центр зайнятості

У Центрах зайнятості (чеською мовою – úřad práce) вам можна вирішити опосередкування у працевлаштуванні, оформити державну соціальну підтримку, субсидії у матеріальній скруті, соціальні послуги, субсидії по догляду за хворою особою та доплату для інвалідів.

Філіал Центру зайнятості ви обираєте за місцем свого постійного проживання. Конкретні відділення та контакти ви знайдете під окремими міськими районами.

Посилання:

Празьке управління соціального захисту (PSSZ)

У філіалах Празького управління соціального захисту (чеською – Pražská správa sociálního zabezpečení) ви оформите пенсійне страхування, страхування на випадок тимчасової втрати непрацездатності через хворобу, страхування індивідуального підприємця та страхування на соціальне забезпечення. Філію треба обирати за місцем свого постійного проживання, окремі райони Праги розподіляються за кодом, до котрого приєднується конкретна філія. Розподіл філій ви знайдете в окремих міських районах.

Посилання:

Сторінки Празького управління соціального захисту (PSSZ) містять основну інформацію також англійською, німецькою та французькою мовами. 

Податкова інспекція для столичного міста Прага

У податковій інспекції або фінансовій адміністрації (чеською мовою – finanční úřad) вирішуються справи щодо платежів податків. Конкретно – це такі податки: податок на додану вартість, податок з доходів, податок на транспортні засоби комерційного характеру, податок з придбання нерухомого майна, податок на спадок та на дарування, податок на окремі товари споживання (акциз), податок на азартні ігри та екологічний податок. Конкретні відділення та контакти ви знайдете під окремими міськими районами.

Посилання:

Більш детальну інформацію про територіальні філії, але також про окремі податки, податкові бланки ви знайдете на сторінках Податкової інспекції (Фінансової адміністрації) – інформація на сторінках надається також англійською мовою.

Oргани міських районів

Так само, як і Представництво столичного міста Прага, так і Представництва у своєму міському районі громадяни обирають у комунальних виборах. Тобто, самоврядування міського району складається з представництва та ради, представником міського району є староста міського району.

Представництво міського району обирає старосту міського району, заступника старости міського району та подальших членів ради міського району і може їх звільняти з посади. Представництво висловлюється щодо проекту територіальної містобудівної документації столичного міста Прага, засновує, створює та припиняє діяльність юридичних осіб та організаційні елементи як заклади без правоздатності, стверджує їхні установчі акти й засновницькі договори і статути, приймає рішення про співпрацю міського району з іншими міськими районами. До компетенції Представництва міського району не належить, окрім деяких винятків, видання загальнообов’язкових постанов – це в компетенції Представництва столичного міста Прага.

Керівним службовцем міських районів є секретар міського району. До секретаря установи ви можете направляти скарги на працю службовців або скарги на можливі корупційні дії, петиції та заяви про надання інформації згідно з законом про вільний доступ до інформації, яка стосується сфери діяльності міського району або прийняття рішень, дорученого йому законом.