Home Liên hệ Ủy ban Các quận Thông tin tổng quát

Thông tin tổng quát

Trên trang này, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn đến ủy ban quận nào khi cần. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu từng phòng ban của ủy ban quận và những việc bạn có thể giải quyết ở đây. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu những công sở khác (Sở Thuế, Cục Bảo hiểm xã hội và Sở Lao động) có chi nhánh nằm trong ủy ban quận. Bạn cũng sẽ biết thêm thông tin cơ bản về cấu trúc hoạt động bên trong của các ủy ban quận.

 

Tìm gặp ủy ban nào?

Tùy theo địa chỉ thường trú, mỗi một vấn đề của người dân do một ủy ban quận nhất định giải quyết. Một số quận bé nên ghép với một quận khác thành một quận hành chính. Điều đó có nghĩa là một số việc bạn sẽ giải quyết ở ủy ban quận nơi bạn sinh sống, nhưng một số việc liên quan đến kinh doanh hay các việc xã hội bạn sẽ đi giải quyết ở ủy ban khác trong khuôn khổ quận hành chính.

Tại từng ủy ban quận bạn sẽ tìm thấy thông tin cụ thể về những ủy ban quận thi hành quyền hành chuyển nhượng cho quận khác trong khuôn khổ quận hành chính. Ví dụ nếu như bạn sống ở quận Praha – Nebušice, bạn sẽ giải quyết một số việc tại Ủy ban quận Praha 6. Hoặc nếu như bạn sống ở quận Praha – Libuš, bạn sẽ giải quyết một số việc tại Ủy ban quận Praha 12.

Dưới đây là danh sách các quận thi hành quyền hành chuyển nhượng cho quận khác trong khuôn khổ quận hành chính. Nếu bạn sống ở Praha ở quận bên phải bảng, vậy thì một số việc bạn sẽ phải giải quyết ở quận nằm bên trái.

Tên quận Quyền hành chuyển nhượng cho quận:
Quận Praha 1 –  –  ­-
Quận Praha 2 –  –  ­-
Quận Praha 3 –  –  ­-
Quận Praha 4 Praha-Kunratice
Quận Praha 5 Praha-Slivenec
Quận Praha 6 Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Přední Kopanina a Praha-Suchdol
Quận Praha 7 Praha-Troja
Quận Praha 8 Praha-Březiněves, Praha-Dolní Chabry a Praha-Ďáblice
Quận Praha 9 –  –  ­-
Quận Praha 10 –  –  ­-
Quận Praha 11 Praha-Křeslice, Praha-Šeberov a Praha-Újezd
Quận Praha 12 Praha-Libuš
Quận Praha 13 Praha-Řeporyje
Quận Praha 14 Praha-Dolní Počernice
Quận Praha 15 Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dubeč, Praha-Petrovice a Praha-Štěrboholy
Quận Praha 16 Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Velká Chuchle a Praha-Zbraslav
Quận Praha 17 Praha-Zličín
Quận Praha 18 Praha-Čakovice
Quận Praha 19 Praha-Satalice a Praha-Vinoř
Quận Praha 20 –  –  ­-
Quận Praha 21 Praha-Běchovice, Praha-Klánovice a Praha-Koloděje
Quận Praha 22 Praha-Benice, Praha-Kolovraty, Praha-Královice a Praha-Nedvězí

 

Các phòng ban của ủy ban quận

Các ủy ban quận được chia ra các phòng chuyên môn giống như Tòa thị chính thủ đô Praha. Mỗi ủy ban quận có thể có tên gọi khác cho từng phòng, nhưng ở ủy ban nào bạn cũng có thể tìm thấy phòng mình đang cần đến. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các hoạt động của một số phòng.

 

Phòng Hành chính dân sự (Odbor občansko-správních agend)

Phòng Hộ tịch (Oddělení matrik) giải quyết đăng ký kết hôn, cấp giấy chứng nhận quốc tịch CH Séc sau khi được cấp quốc tịch, xác định người cha, chào mừng công dân mới sau khi các em sinh ra đời. Tại đây có thể công chứng bản sao hoặc bản photo tương đương với văn bản (vidimace) và công chứng chữ ký (legalizace).

Tại Phòng Dân số và giấy tờ tùy thân (oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů), các cuộc giao tiếp diễn ra bằng tiếng Séc. Khi giải quyết các vấn đề hộ tịch tại Phòng Hộ tịch phải có người phiên dịch tòa án được ghi trong danh sách phiên dịch gia.

Danh sách các phiên dịch gia tòa án có thể tìm trên trang sau.

Phòng Hành chính dân sự cũng cung cấp những dịch vụ sau cho người nước ngoài có sở hữu bất động sản nằm trên địa bàn của quận:

  • chủ nhân bất động sản đồng ý cho công dân Séc thông báo thay đổi địa chỉ thường trú:

Nếu người nước ngoài là chủ nhận của bất động sản nằm trên địa bàn của quận, là người có thầm quyền người đó chứng nhận sự đồng ý với việc thông báo chuyển địa chỉ thường trú cho công dân Séc. Để thông báo thay đổi, chủ bất động sản và người xin chuyển địa chỉ thường trú cùng đến và cùng nhau giải quyết đơn xin.

  • chủ nhân bất động sản đề nghị hủy thông tin về địa chỉ thường trú của công dân CH Séc:

Người nước ngoài là chủ nhân của bất động sản nằm trên địa bàn của quần có thể đệ đơn đề nghị hủy thông tin về địa chỉ thường trú của công dân CH Séc có đăng ký địa chỉ tại bất động sản này tuy nhiên thực chất không sử dụng nó.

Trong trường hợp chủ nhân bất động sản chứng nhận sự đồng ý cho người nước ngoài xin chuyển địa chỉ cư trú, thủ tục xin thay đổi khác. Việc chuyển địa chỉ diễn ra tại các phòng làm việc của Bộ Nội vụ CH Séc, cũng như việc đệ đơn xin huỷ thông tin về địa chỉ cư trú của người nước ngoài.

 

Phòng Giáo dục (Odbor školství)

Phòng Giáo dục thành lập, kiểm tra và hủy bỏ các cơ sở giáo dục trên địa bàn của quận đồng thời quản lý tài sản và ngân sách của các trường. Điều phối các chương trình giáo dục của trường, qua đó đảm bảo chất lượng giảng dạy trẻ em, học sinh và sinh viên.

Quận thành lập trường mẫu giáo, trường tiểu học và các bộ phận của trường học (nhà ăn, lớp học nội trú, câu lạc bộ của trường). Các bậc phụ huynh (đại diện pháp luật) có thể chọn cho con mình một trường bất kỳ, hiệu trưởng của trường có nghĩa vụ phải nhận đứa trẻ nếu có đủ chỗ. Trường đúng tuyến luôn luôn có nghĩa vụ phải nhận đứa trẻ cùng tuyến kể cả trong năm học. Nếu trường đúng tuyến không có chỗ, đứa trẻ được nhận vào trường khác trong sự hợp tác với Phòng Giáo dục. Trường đúng tuyến được xác định theo địa chỉ thường trú của đứa trẻ.

Phòng Giáo dục cung cấp tư vấn trong lĩnh vực giáo dục mầm non và tiểu học. Nếu bạn không hài lòng với việc giáo dục của con mình, bạn có thể đến tư vấn hoặc đưa đơn khiếu nại tại đây.

 

Phòng Kinh doanh (Živnostenský odbor)

Tại Phòng Kinh doanh bạn có thể xin giấy phép kinh doanh hoặc xin thay đổi (ví dụ tạm dừng hoặc tiếp tục hoạt động kinh doanh, chuyển địa chỉ thường trú/cư trú, địa chỉ kinh doanh hoặc thay đổi hiệu lực của giấy phép kinh doanh).

Phòng Kinh doanh chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở kinh doanh, danh bạ kinh doanh (có thể xem danh bạ và xin trích lục) và cung cấp bản sao giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận, tạm dừng, hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nhân nông nghiệp. Bạn có thể được triệu tập lên Phòng Kinh doanh để đưa lời giải thích hay để họ kiểm tra.

 

Phòng Xây dựng (Stavební odbor)

Phòng Xây dựng đưa ra các quyết định quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng, quản lý các công trình xây dựng trên địa bàn.

 

Phòng Xã hội (Sociální odbor)

Phòng Xã hội được chia thành từng phòng theo các nhóm đối tượng. Tại đây có Phòng Bảo vệ xã hội pháp lý trẻ em (Oddělení sociálně právní ochrany dětí – OSPOD) đảm bảo việc bảo vệ quyền lợi trẻ em được phát triển thuận lợi và được nuôi dạy tử tế và tìm cách khôi phục các chức năng gia đình bị xáo trộn. Trong trường hợp cần thiết, bảo đảm một môi trường gia đình thay thế cho đứa trẻ không thể được nuôi dưỡng trong gia đình của chính mình.

Một trong những hoạt động khác của Phòng Xã hội là công việc xã hội với những người dân có nguy cơ bị loại trừ khỏi xã hội, từ những người vô gia cư, người lớn tuổi cô độc đến những nhóm đối tượng gặp khủng hoảng khác.

 

Phòng Giao thông vận tải (Odbor dopravy)

Phòng Giao thông vận tải đảm bảo sự lưu thông của các tuyến đường địa phương, giải quyết việc đóng cửa đường và công việc xây dựng trên các tuyến đường. Đồng thời chuyên quản lý đường bộ, soạn thảo ý kiến đối với những ý định của cơ quan hoặc tổ chức liên quan đến quận, gửi đề nghị thay đổi trong lĩnh vực giao thông vận tải và giao thông công cộng thành phố. Cấp phép sử dụng đường xá đặc biệt ví dụ như đặt các thiết bị quảng cáo, thiết bị xây dựng, tiến hành công việc xây dựng, thành lập chỗ đỗ xe chuyên dụng, thành lập và đưa những thiết bị bán hàng vào hoạt động, tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa và các hoạt động khác nếu những hoạt động đó có thể ảnh hưởng đến an ninh và lưu thông của đường xá và đặt hệ thống điện nước.

 

Phòng Môi trường (Odbor životního prostředí)

Tại Phòng Môi trường bạn có thể xin cấp giấy phép câu cá, giấy phép săn bắt, giấy phép chặt cây mọc ngoài rừng, giấy phép xây dựng trong khu vực bảo vệ nguồn nước và gần nguồn nước, giấy phép xả nước thải có chứa chất đặc biệt nguy hiểm vào hệ thống cống thoát nước, giấy phép chiếm đóng cây xanh công cộng.

 

Chi nhánh của các công sở khác

Ngoài các ủy ban quận ra, trên địa bàn quận có cả chi nhánh của các công sở nhà nước, đó là các sở thuế, phòng bảo hiểm xã hội hoặc sở lao động. Các chi nhánh và thông tin liên lạc cụ thể có thể tìm thấy tại từng ủy ban quận, dưới đây chỉ là những thông tin tổng quát của những công sở này.

 

Sở lao động (Úřad práce)

Tại Sở Lao động bạn có thể xin môi giới việc làm, xin trợ cấp xã hội nhà nước, trợ cấp đói nghèo, dịch vụ xã hội, trợ cấp xã hội và trợ cấp cho người khuyết tật.

Bạn hãy chọn chi nhánh của Sở Lao động theo địa chỉ thường trú của mình. Các chi nhánh và thông tin liên lạc cụ thể có thể tìm thấy tại từng ủy ban quận.

Liên kết

Xem thêm thông tin (ví dụ về tuyển dụng hoặc trợ cấp xã hội nhà nước) trên Cổng thông tin tích hợp của Bộ Lao động và Xã hội bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga và tiếng Ucraina:

 

Cục Bảo hiểm xã hội Praha (Pražská správa sociálního zabezpečení – PSSZ)

Tại các chi nhánh của Cục Bảo hiểm xã hội Praha bạn có thể giải quyết bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm ốm đau, bảo hiểm của doanh nghiệp cá thể và bảo hiểm xã hội. Bạn hãy chọn chi nhánh theo địa chỉ thường trú của mình, mỗi quận của Praha được chia theo mã của từng chi nhánh cụ thể. Sự phân chia chi nhánh nằm trong từng ủy ban quận.

Liên kết

Thông tin chi tiết về từng chi nhánh:


Trang web của Cục Bảo hiểm xã hội Praha bao gồm cả thông tin cơ bản bằng tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp.

 

Sở Thuế của thủ đô Praha (Finanční úřad pro hlavní město Prahu)

Tại Sở Thuế bạn có thể giải quyết các việc liên quan đến nộp thuế. Cụ thể hơn đó là các loại thuế sau: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, thuế đường bộ, thuế bất động sản, thuế mua lại bất động sản, thuế thừa kế, thuế quà tặng, thuế chuyển nhượng bất động sản, thuế tiêu thụ, thuế cờ bạc và thuế môi trường. Các chi nhánh và thông tin liên lạc cụ thể có thể tìm thấy tại từng ủy ban quận.

Liên kết

Xem thêm thông tin về các văn phòng khu vực, về các loại thuế và mẫu khai thuế trên trang web của Ban quản lý Tài chính – có cả thông tin bằng tiếng Anh.

 

Các cơ quan của ủy ban quận

Cũng giống như Ủy ban thủ đô Praha, người dân bầu cả ủy ban cho quận của mình trong kỳ bầu cử địa phương. Cơ quan chủ quản của quận gồm có ủy ban và hội đồng, người đại diện quận là chủ tịch quận.

Ủy ban quận bầu chủ tịch quận, phó chủ tịch quận và các thành viên hội đồng quận và có quyền cách chức họ. Ủy ban đưa ý kiến về dự thảo quy hoạch của thủ đô Praha, về dự thảo ngân sách của thủ đô Praha, thành lập, quản lý và hủy bỏ các pháp nhân và bộ phận quản lý ví dụ như cơ sở không có tư cách pháp lý, chấp thuận giấy đăng ký thành lập, hợp đồng thành lập và nội quy của các pháp nhân, quyết định về việc tham gia quản lý các pháp nhân đã được thành lập, quyết định về việc hợp tác với các quận khác. Ủy ban quận thông thường không có quyền đưa ra các nghị định ràng buộc chung trừ các ngoại lệ – đây là thẩm quyền của Ủy ban thủ đô Praha.

Cán bộ quản lý quận là chủ tịch quận. Bạn có thể viết đơn khiếu nại về việc làm của cán bộ lên chủ tịch quận, hoặc khiếu nại về việc tham nhũng, đâm đơn kiến nghị hoặc đơn xin cung cấp thông tin theo luật tự do truy cập thông tin liên quan đến quyền hành của quận hoặc liên quan đến những quyết định do luật ủy thác.