Home Liên hệ Ủy ban Các quận Giới thiệu về các quận

Giới thiệu về các quận

Tương tự như Tòa thị chính thủ đô Praha, các quận tại Praha cũng bắt đầu càng ngày càng quan tâm đến chủ đề hội nhập người di cư tại Praha và ủng hộ sự chung sống và làm quen lẫn nhau với người dân địa phương của quận. Bởi vậy tại quận nơi bạn đang sinh sống, bạn cũng có thể bắt gặp các sự kiện văn hóa và đa văn hóa dành cho người di cư và người Séc, nơi những nhóm người này có thể làm quen lẫn nhau. Một số quận tích cực hỗ trợ các khóa học tiếng Séc cho những người dân của mình khi họ chưa biết tiếng Séc tốt. Tại một số nơi bạn có thể tìm thấy sự hỗ trợ trẻ em đang học tại các trường phổ thông cơ sở ở Praha v.v. Đối với những hoạt động này không có phòng ban đặc biệt nào trong ủy ban quận, nhưng có những cán bộ được ủy thác đặc biệt. Bạn có thể tìm thông tin liên lạc và thông tin chi tiết cho từng quận dưới đây.


Nếu bạn không nói tiếng Séc tốt và bạn cần biết nhiều thông tin hơn nữa từ các công chức của Tòa thị chính thủ đô Praha hoặc công chức quận của bạn, hãy liên hệ với Trung tâm hội nhập Praha. Họ sẽ giúp bạn dịch hoặc nhân viên giao văn hóa của họ sẽ hỗ trợ bạn.