Quận Praha 10

ỦY BAN QUẬN PRAHA 10

Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

tổng đài: 267 093 111, call center: 840 111 213

phòng nhận hồ sơ: fax 272 739 587, văn phòng thông tin: 267 093 681

e-mail: posta@praha10.cz

trang web: www.praha10.cz

Praha 10 nằm ở phía đông nam của thủ đô và bao gồm các phường lịch sử Vršovice, Strašnice, Malešice, Záběhlice, Vinohrady và Michle. Quận đa dạng này có các khu biệt thự, nhà dân, chung cư và rất nhiều sân tập thể thao, không gian xanh và không gian văn hóa.

Chi nhánh của Sở Lao động

  • Praha 10 – Văn phòng liên hệ Praha 10 (cho Praha 10, 15 và 22)

Liên hệTuyển dụngLiên hệ với công chức

Chi nhánh của Cục Bảo hiểm xã hội Praha

Cục bảo hiểm xã hội Praha không quy định phạm vi lãnh thổ quyền hành cho từng chi nhánh. Vì vậy, bạn có thể tới bất kỳ phòng bảo hiểm xã hội nào mà không phụ thuộc vào địa chỉ cư trú của mình.

Chi nhánh của Sở Thuế