Quận Praha 22

ỦY BAN QUẬN PRAHA 22

Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

trung tâm thông tin: 271 071 812, fax: 271 071 819, e-mail: podatelna@praha22.cz

trang web: www.praha22.cz

Quận Praha 22 nằm ở ranh giới đông nam của Praha. Với diện tích của mình nó là một trong những quận lớn nhất của Praha. Quận Praha 22 bao gồm phường Uhříněves, Pitkovice và Hájek.

Chi nhánh của Sở Lao động

  • Praha 10 – Văn phòng liên hệ Praha 10 (cho Praha 10, 15 và 22)

Liên hệTuyển dụngLiên hệ với công chức

Chi nhánh của Cục Bảo hiểm xã hội Praha

Cục bảo hiểm xã hội Praha không quy định phạm vi lãnh thổ quyền hành cho từng chi nhánh. Vì vậy, bạn có thể tới bất kỳ phòng bảo hiểm xã hội nào mà không phụ thuộc vào địa chỉ cư trú của mình.

Chi nhánh của Sở Thuế