Home Cần xử lý Lao động của người nước ngoài tại CH Séc Điều kiện làm việc của người nước ngoài tại CH Séc

Điều kiện làm việc của người nước ngoài tại CH Séc

Điều kiện làm việc của người nước ngoài tại CH Séc

Quyền của người di cư làm việc tại Cộng hòa Séc phụ thuộc vào loại hình cư trú hoặc quốc gia xuất xứ. Trước hết, bạn cần tìm hiểu xem bạn, với tư cách là người nước ngoài, có thể tham gia thị trường lao động một cách tự do hay có điều kiện.

Nếu bạn được tự do tiếp cận thị trường lao động, bạn không cần phải có giấy phép khác để làm việc.
Trong trường bước vào thị trường lao động có điều kiện, bạn cần làm một số thủ tục để có giấy  phép. Các loại giấy phép phổ biến nhất là: thẻ lao động, thẻ xanh da trời  hoặc thị thực lao động đặc biệt.

Gia nhập thị trường lao động tự do

Công dân EU/EEA (Khu vực kinh tế châu Âu) và Thụy Sĩ và những thành viên gia đình của họ không cần giấy phép lao động. Thành viên gia đình của công dân Liên minh châu Âu mà bản thân người đó không phải là công dân Liên minh châu Âu có thể tham gia thị trường lao động mà không cần có giấy phép lao động, thẻ lao động, thẻ xanh da trời hoặc thẻ di chuyển nhân viên trong nội bộ, nếu người đó nhận được giấy phép tạm trú từ Bộ Nội vụ dưới dạng thẻ cư trú của thành viên gia đình công dân Liên minh châu Âu, hoặc người đó chứng minh bằng giấy tờ (dữ liệu trong hộ chiếu, giấy chứng nhận) về việc đã đệ đơn xin giấy phép tạm trú trên lãnh thổ CH Séc cho thành viên gia đình công dân Liên minh châu Âu.

Cái gọi là tự do tham gia thị trường lao động nếu:

  • Nếu bạn sống ở Cộng hòa Séc trên cơ sở giấy phép cư trú vĩnh trú;
  • Nếu bạn là sinh viên, nhưng (chỉ khi bạn đang học toàn thời gian tại Cộng hòa Séc mà bạn không bị gián đoạn);
  • Bạn đang ở Cộng hòa Séc trên cơ sở giấy phép cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình với vợ / chồng có giấy phép cư trú dài hạn hoặc vĩnh trú;
  • Nếu bạn tốt nghiệp tại Cộng hòa Séc, bạn không cần giấy phép lao động để thực hiện công việc của mình. Nhưng nếu mục đích cư trú của bạn là việc làm, thì bạn vẫn cần thẻ lao động. Khi đó thẻ lao động sẽ chỉ là giấy phép cư trú thôi.
  • Bạn có thẻ bảo hộ quốc tế.
Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ những người được tự do tham gia vào với thị trường lao động trên trang web của Bộ Lao động và  Xã hội.

Người nước ngoài tham gia thị trường lao động có điều kiện

Những nhóm người nước ngoài sau đây cần phải có một số mẫu giấy phép lao động tại Cộng hòa Séc:

  • Sinh viên đến 26 tuổi trong các chương trình học trao đổi;
  • Người lao động do chủ lao động nước ngoài (bên ngoài EU) đăng tuyển, nếu công việc của họ ở Cộng hòa Séc;
  • sinh viên thực tập;
  • Người có giấy phép cư trú dài hạn với mục đích “kinh doanh”;
  • Người có thị thực cư trú ngắn hạn hoặc dài hạn.

Các loại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động phổ biến nhất mà người nước ngoài xin được gọi là thẻ lao động.

Bạn xin thẻ xanh da trời trong trường hợp với tư cách là người nước ngoài muốn làm ở vị trí đòi hỏi bằng cấp cao hơn (cao đẳng hoặc đại học).


Có những trường hợp ngoại lệ người di cư vẫn phải tiếp tục xin giấy phép lao động tại Sở Lao động, sau đó trình giấy phép lao động kèm đơn xin thẻ lao động.
Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về từng nhóm người nước ngoài và giấy phép trong sổ tay Hướng dẫn Làm việc An toàn.

Thẻ lao động

Thẻ lao động là hai giấy phép trong một, bởi vì tấm thẻ không những cho phép bạn cư trú hợp pháp tại CH Séc mà còn là giấy phép lao động. Từ mùa xuân 2014, tấm thẻ do Bộ Nội vụ CH Séc, Cục chính sách tị nạn và di dân cấp. Nó thay thế cho thị thực và cư trú dài hạn với mục đích lao động và thẻ xanh lá cây.

Thẻ lao động là thẻ nhựa có dữ liệu sinh trắc được cấp cho người nước ngoài với thời gian dài nhất là 2 năm. Thời hạn của thẻ phụ thuộc vào thời gian của hợp đồng lao động bạn trình lên. Đơn xin gia hạn thẻ có thể đệ trong vòng 120 ngày trước thời hạn và muộn nhất vào ngày thời hạn cuối cùng của thẻ hiện thời. Nếu bạn mới có ý định từ nước ngoài sang Cộng hòa Séc lao động, bạn phải đệ đơn xin thẻ tại cơ quan đại diện tại nước mình.

Tấm thẻ luôn luôn được cấp cho một công việc cụ thể không đòi hỏi bằng cấp cao hơn (cao đẳng hoặc đại học).


Công việc phải được đăng trên ctrang web của Bộ Lao động và Xã hội

Để xin thẻ lao động bạn cần có hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận lao động!

Nếu bạn có bằng cao đẳng hoặc đại học, bạn hãy xin thẻ xanh da trời!

Bạn có thể tìm thêm thông tin về thẻ lao động, bao gồm các điều kiện cấp thẻ trên trang web của Hiệp hội vì hội nhập và di cư trong phần Thông tin Thực tế cho Người nước ngoài.

Lên công sở nào?

Bộ Lao động và Xã hội

Bộ Lao động và Xã hội cung cấp trên trang web của mình thông tin về việc làm tại CH Séc, các văn phòng môi giới lao động và quản lý cơ sở dữ liệu tuyển dụng dành cho cả người nước ngoài. Năm 2019, thiết kế của trang web này đã được thay đổi, mọi thông tin cần thiết có thể tham khảo tại mục Lao động nước ngoài. Thông tin có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Ukraina.

Sở Lao động cấp giấy phép lao động. Đồng thời môi giới việc làm nếu bạn mất việc làm.

Bộ Nội vụ – Cục chính sách tị nạn và di dân cung cấp thẻ lao động. Các thông tin chi tiết có thể tìm thấy tại đây.

Thanh tra lao động

Nhiệm vụ chính của Thanh tra lao động là giám sát việc tuân thủ các nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ pháp lý lao động kể cả các quy định về an toàn và bảo hộ lao động. Được áp dụng cho cả công dân Séc và người nước ngoài. Trong các trường hợp chính đáng, cơ quan Thanh tra lao động có thể xử phạt do vi phạm hành chính.


Nếu bạn cho rằng chủ lao động của mình không thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc vi phạm hợp đồng lao động đã ký với bạn (ví dụ họ không trả lương cho bạn), hãy sử dụng dịch vụ  tư vấn pháp lý miễn phí, hoặc hãy liên lạc với thanh tra lao động, họ sẽ điều tra trường hợp của bạn. Thông tin liên lạc của các cơ quan Thanh tra lao động có thể tìm thấy tại đây.