Home Cần xử lý Người ngoại quốc kinh doanh tại CH Séc Kinh doanh cá thể Giấy phép kinh doanh của người nước ngoài tại CH Séc

Giấy phép kinh doanh của người nước ngoài tại CH Séc

Sự kinh doanh có giấy phép là gì? Giấy phép kinh doanh?

Sự kinh doanh có giấy phép được hiểu là hoạt động lâu dài được thực hiện độc lập, dưới danh nghĩa cán nhân, tự chịu trách nhiệm, nhằm mục đích đạt lợi nhuận và chiếu theo luật về giấy phép kinh doanh. Đây không không phải là hoạt động một lần, hay hoạt động được thực hiện không nhằm mục đích kiếm lời, hoặc công việc được thực hiện trên cơ sở mối quan hệ chủ-công do luật định. Việc kinh doanh có giấy phép chỉ có thể được thực hiện nhờ giấy phép kinh doanh do phòng kinh doanh cấp.

Nếu chú lao động ép buộc bạn phải lo liệu giấy phép kinh doanh để quí vị tự chịu trách nhiệm như những doanh nhân độc lập, trong khi thực ra quí vị làm công cho họ và thực hiện công việc như người làm thuê, đây là hành vi lách luật bất hợp pháp (được gọi là hệ thống Švarc)!

Kinh doanh có giấy phép được qui định bởi luật về giấy phép kinh doanh. Quí vị có thể tìm bản hiện hành của luật trên trang nhà của Bộ công nghiệp và công thương.

Người nước ngoài lo liệu giấy phép kinh doanh như thế nào?

Trên trang nhà của Bộ công nghiệp và công thương có Cẩm nang kinh doanh cho cá thể không có địa chỉ thường trú trên lãnh thổ CH Séc (cá nhân là người nước ngoài – công dân của một nước thành viên trong EU, EEA và Thụy Sĩ).

Các loại giấy phép kinh doanh

Các loại giấy phép kinh doanh chia ra làm loại thông báo và loại được cấp phép.

Giấy kinh doanh thông báo

Loại giấy kinh doanh thông báo thì chỉ cần thông báo với phòng kinh doanh và quí vị có thể ngay lập tức bắt đầu kinh doanh. Trong khuôn khổ những loại hình kinh doanh thông báo, chúng tôi còn chia ra làm:

  • Giấy phép kinh doanh tự do –chỉ cần hội tụ đủ điều kiện để thực hành việc kinh doanh (đã đủ 18 tuổi, đủ khả năng chịu trách nhiệm pháp lý và lý lịch trong sạch), không cần chứng minh khả năng chuyên môn cũng như khả năng khác. Những công việc ví dụ như, làm và sửa giày dép, dịch vụ nhà nghỉ hoặc chụp hình là những dịch vụ không cần khả năng chuyên môn. Toàn bộ danh sách những nghề kinh doanh tự do có tại phụ lục số 4  của luật về giấy phép kinh doanh.
  • Giấy phép kinh doanh thủ công– đây là những nghề thủ công đòi hỏi phải có giấy phép chuyên môn. Danh sách đầy đủ được nêu tại phụ lục số 1 của luật về giấy phép kinh doanh. Đó là những nghề ví dụ như giết mổ và xông khói, nướng bánh mỳ và bánh ngọt, làm và sửa khóa, thợ nền, cắt tóc và những nghề khác.
  • Giấy phép kinh doanh phụ thuộc –những nghề như vận hành trường lái xe ô-tô, kinh doanh trong những lĩnh vực liên quan đến rác thải nguy hiểm, công việc tư vấn kế toán và những ngành khác, là những ngành đòi hỏi phải có giấy phép chuyên môn. Danh sách đầy đủ tại phụ lục số 2 của luật về giấy phép kinh doanh.

Giấy phép kinh doanh được phê duyệt

Đây là những lĩnh vực kinh doanh thường phải có sự phê duyệt của cơ quan cần thiết, đồng thời có thể đòi hỏi phải có chứng chỉ chuyên môn (và thậm chí cần có một số kinh nghiệm nhất định) và doanh nhân còn phải đáp ứng những yêu cầu khác, như lý lịch trong sạch của tất cả những người thực hiện công việc và vv…Danh sách đầy đủ được miêu tả tại phụ lục số 3 của luật về kinh doanh có giấy phép. Ví dụ như vận tải xe tải, điều hành công ty du lịch, canh giữ tài sản và bảo vệ người khác và vv..

Xin giấy phép kinh doanh ở đâu?

Để thông báo hoặc đệ đơn xin phê duyệt giấy phép kinh doanh, quí vị có thể làm trực tiếp tại bất cứ ủy ban nào của phòng kinh doanh tại các ủy ban quận của thủ đô Praha. Quí vị còn có thể tìm những phòng kinh doanh có giấy phép dưới tên gọi Trung tâm đăng ký duy nhất (CRM), vì chỉ cần một mẫu duy nhất – là Mẫu đăng ký duy nhất, ngoài việc thông báo kinh doanh ra thì quí vị còn có thể đăng ký trả thuế, thông báo với Cơ quan quản lý an sinh xã hội Séc, phòng lao động và cả hãng bảo hiểm y tế của quí vị. Tất cả những việc này có thể gửi qua bưu điện hoặc điện tử. Quí vị có thể lo liệu giấy kinh doanh qua Czech POINTu.

Quí vị có thể xin giấy phép kinh doanh qua Trung tâm liên lạc duy nhất.

Quí vị có thể tìm liên lạc của từng phòng phép kinh doanh cụ thể tại trên trang nhà của businessinfo.cz.

Hướng dẫn xin giấy phép kinh doanh (thông báo kinh doanh hoặc xin được phê duyệt giấy phép kinh doanh) có trên trang nhà của Bộ công nghiệp và công thương tại mục Hướng dẫn cho kinh doanh có giấy phép. Ở đây còn có Cẩm nang dành cho doanh nhân (không chỉ cho người mới bắt đầu) với thông tin về những yêu cầu cơ bản được qui định bởi các văn bản pháp luật để khởi động và đi vào kinh doanh.

Mẫu đăng ký duy nhất

Mẫu đăng ký duy nhất giúp các doanh nhân thực hiện nghĩa vụ thông báo khi mới bắt đầu và trong quá trình kinh doanh. Mẫu này thay thế nhiều loại đơn mà các doanh nhân phải nộp không chỉ trước khi kinh doanh, mà còn trong quá trình kinh doanh, tại phòng kinh doanh, cơ quan quản lý an sinh xã hội gần đó và hãng bảo hiểm y tế. Nhờ loại mẫu đơn này quí vị có thể trực tiếp thông báo thay đổi về thông tin của mình hoặc tạm dừng kinh doanh.

Chỉ nộp đơn đăng ký khai thuế và thông báo thay đổi về thông tin đăng ký tại các phòng kinh doanh theo mẫu do Bộ tài chính cấp.

Ứng dụng để điền và gửi mẫu điện tử đăng ký duy nhất và mẫu của Bộ tài chính có tại  trang web của Hệ thống đăng ký thương mại. Hệ thống đăng ký thương mại là hệ thống công khai để tìm tên các doanh nhân và thông tin của họ.

Để xin giấy phép đăng ký kinh doanh thì đơn giản nhất là điền Mẫu đăng ký duy nhất, và nhờ mẫy này, quí vị có thể sử dụng để đăng ký và thông báo những việc khác mà quí vị cần. Nghĩa là quí vị có thể lo liệu việc thành lập công việc kinh doanh và thông báo cho hãng bảo hiểm y tế và cơ quan quản lý an sinh xã hội cùng một lúc.

Để biết thêm thông tin về Mẫu đăng ký duy nhất và những loại thông báo nào mà quí vị có thể thực hiện thông qua mẫu này, quí vị có thể xem trên trang web của Bộ công nghiệp và công thương.