Công nhận văn bằng

Công nhận văng bằng (nostrifikace) là từ phổ biến chỉ sự công nhận văn bằng về trình độ học vấn đạt được ở nước ngoài có giá trị hoặc tương đương với trình độ của Cộng hòa Séc. Công nhận văn bằng thường là điều kiện để có thể tiếp tục học tiếp ở một số trường Séc. Khi xin công nhận văn bằng, bạn nhận được một chứng nhận trình độ học vấn của bạn ở tương đương với trình độ bạn có được khi học ở một trường tương tự ở Cộng hòa Séc.

Công nhận văn bằng diễn ra dưới hình thức khác nhau. Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, phổ thông hay cao đẳng do phòng giáo dục ủy ban tỉnh tương ứng cung cấp. Ở Praha đấy là phòng giáo dục của Tòa thị chính thủ đô Praha. Trong trường hợp trình độ đại học bạn phải nộp đơn xin công nhận văn bằng tốt nghiệp đại học tại trường đại học có chương trình học tương tự.

Công nhận trình độ trung học cơ sở, phổ thông và cao đẳng

Nếu con bạn hay bạn nộp phiếu đăng ký xét tuyển vào trường trung học hoặc đại học, trường sẽ bắt bạn nộp công nhận văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc phổ thông. Để xin công nhận văn bằng về trình độ học vấn bạn sẽ phải đệ đơn xin lên Phòng giáo dục và thiếu niên của Tòa thị chính thủ đô Praha (Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1).

Trong trường hợp Cộng hòa Séc có ký hiệp định quốc tế về công nhận văn bằng giáo dục với nước đã cấp bằng, bạn sẽ nhận được chứng nhận văn bằng khi đơn xin của bạn được duyệt. Trong trường hợp nước cấp bằng không ký hiệp định tương ứng, việc công nhận văn bằng sẽ do ủy ban công nhận giá trị văn bằng nước ngoài quyết định.

Cả hai loại quy trình đều có lệ phí hành chính là 1 000 cua-ron. Trong trường hợp công nhận văn bằng cũng có thể có thêm điều kiện thi công nhận văn bằng. Tại đây họ kiểm tra lại kiến thức một số môn nhất định.

Ở Praha có những người dịch vụ hứa sẽ xin công nhận văn bằng cho bạn với giá cao. Bạn hãy cẩn thận trong những trường hợp như vậy, tại trong một số trường hợp đó là hành động lừa đảo (cấp chứng từ công nhận trình độ học vấn giả, chi phí dịch vụ quá cao).

Nếu bạn cần tư vấn về thủ tục đệ đơn xin công nhận văn bằng hoặc chuẩn bị thi công nhận văn bằng, bạn có thể liên hệ với nhân viên Phòng giáo dục Tòa thị chính thủ đô Praha hoặc chuyên gia của các tổ chức giúp đỡ người di cư.

Công nhận trình độ đại học

Bạn tốt nghiệp đại học ở nước ngoài? Tương tự như ở chương trước bạn có thể xin công nhận bằng đại học của mình tương đương hoặc có giá trị. Chứng nhận này có thể sẽ được chủ lao động tương lai của bạn yêu cầu.

Khác với văn bằng về trình độ học vấn trung học cơ sở và phổ thông, bằng đại học không do ủy ban tỉnh công chứng mà do trường đại học cung cấp chương trình học tương tự. Ví dụ nếu bạn đã học kinh tế, bạn có thể đệ đơn xin công nhận văn bằng về trình độ đại học lên Trường đại học Kinh tế Praha.

Thông tin về thủ tục và các mẫu đơn xin thường có thể tìm thấy trên trang web của từng trường đại học. Bạn cũng có thể hỏi ở phòng quản lý sinh viên hay văn phòng thư ký của trường đại học tương ứng.

Công nhận trình độ đại học có lệ phí là 3 000 cua-ron.

Trong trường hợp bạn không tìm được chương trình học tương đương cho học vấn của mình trong các trường đại học Séc, bạn có thể xin công nhận văn bằng tại chính Bộ giáo dục, thiếu niên và thể thao. Thông tin chi tiết có thể tìm thấy trên trang web của Bộ giáo dục, thiếu niên và thể thao.

Trong trường hợp bạn cần tư vấn về quá trình xin công nhận bằng đại học của mình, hãy liên hệ với nhân viên của META.