Nostrifikace

Nostrifikace je rozšířené označení pro uznávání platnosti či rovnocennosti dokladů o vzdělání dosaženém na území jiného státu než v České republice. Toto uznání dokladů je často podmínkou pro pokračování ve studiu na některé z českých škol. Nostrifikací získáte potvrzení, že vaše vzdělání je na stejné úrovni, jako kdybyste studovali obdobnou školu v České republice.

Nostrifikace probíhají různým způsobem. Doklady o dosažení základního, středního a vyššího odborného vzdělání zajišťuje odbor školství příslušného krajského úřadu. V Praze se jedná o odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. města Prahy. V případě vysokoškolského vzdělání se pak žádost o uznání vysokoškolského diplomu podává přímo na vysokou školu, která nabízí stejný nebo obdobný studijní program.

 

 

Uznávání základního, středního a vyššího odborného vzdělání

Pokud si vaše děti nebo vy budete podávat přihlášku na střední či vysokou školu, bude po vás daná škola požadovat dodání nostrifikovaného základního nebo středního vzdělání. Pro uznání dokladů o dosaženém vzdělání si budete muset podat žádost na odboru školství a mládeže Magistrátu hl. m. Prahy (Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1).

Pokud má Česká republika se zemí, která příslušné doklady vydala, uzavřenou mezinárodní smlouvu o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělávání, bude vám vydáno v případě úspěšného řízení osvědčení o rovnocennosti zahraničního vysvědčení. Jestliže země, kde byl váš doklad vydán, nemá uzavřenou příslušnou smlouvu, rozhoduje úřad o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikaci).

Oba typy řízení jsou zpoplatněné správním poplatkem ve výši 1 000 Kč. V případě nostrifikace může být předepsána jako jedna z podmínek též nostrifikační zkouška, tj. přezkoušení ze znalosti vybraných předmětů.

 

Odkaz:

Podrobné informace o uznávání dokladů o zahraničním vzdělání a kontakty na příslušné úředníky najdete na webových stránkách odboru školství a mládeže Magistrátu hl. m. Prahy.

Na území Prahy působí zprostředkovatelé, kteří vám mohou nabízet zajištění nostrifikace za vysoké částky. Buďte v těchto případech opatrní, neboť v některých případech se jedná o podvodné jednání (vydávání falešných dokumentů o uznání vzdělání). 

Pokud se potřebujete ohledně postupu při podávání žádosti či přípravy na nostrifikační zkoušky poradit, můžete se obrátit na odborné pracovníky Integračního centra Praha nebo  některých z organizací, které se věnují integraci migrantů v oblasti vzdělávání.

 

Uznávání vysokoškolského vzdělání

Vystudovali jste vysokou školu v zahraničí? Podobně jako v předchozím případě si můžete zažádat o uznání rovnocennosti či platnosti svého diplomu. Toto potvrzení může požadovat váš budoucí zaměstnavatel.

Na rozdíl od dokladů o základním a středním vzdělání neověřuje vysokoškolské diplomy krajský úřad, ale univerzita / vysoká škola, která nabízí stejný, či obdobný studijní program. Např. pokud jste studovali ekonomii, můžete se se žádostí o uznání dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání obrátit na Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Informace o postupu a formuláře žádostí zpravidla najdete na webových stránkách jednotlivých vysokých škol. S dotazy se též můžete obracet na studijní oddělení nebo sekretariát příslušné vysoké školy.

Uznání vysokoškolského vzdělání je zpoplatněno – výše poplatku je 3 000 Kč.

Jestliže pro vaše vzdělání nenajdete odpovídající studijní program v nabídce českých vysokých škol, můžete se s žádostí o uznání obrátit přímo na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podrobné informace najdete na webu MŠMT.

V případě, že potřebujete s procesem uznání svého vysokoškolského diplomu poradit, obraťte se na pracovníky v Integrační centru Praha nebo v některé z organizací, které se věnují integraci migrantů v oblasti vzdělávání.

Procesem nostrifikace vás také provede specializovaná webová stránka v českém a anglickém jazyce Multikulturního centra Praha na odkazu nostrifikace.mkc.cz.