Kurzy českého jazyka

Kurzy českého jazyka pro cizince v Praze

V této části webu Praha – Metropole všech se dozvíte, které organizace a školy pořádají kurzy českého jazyka v Praze. Je zde uveden jejich přehled, který zahrnuje informace o tom, jaké druhy kurzů českého jazyka mohou cizinci můžete navštěvovat, a užitečné kontakty. Nejčastěji jsou rozdělené podle úrovně znalosti a věku studentů. Také vám povíme, kam se obrátit, chcete-li se zdokonalit v odborné terminologii v českém jazyce nebo pokud chcete studovat vysokou školu v českém jazyce.

K plnohodnotnému zapojení do života v Praze budete potřebovat češtinu. Možná vám na začátku pobytu v Praze pomohou přátelé, příbuzní či placení tlumočníci, ale z dlouhodobého hlediska je pro vás výhodné naučit se dobře česky. Nejen že budete lépe rozumět svému okolí a vyhnete se řadě nedorozumění, ale rozšíří se vám také nabídka pracovních příležitostí a možností uplatnění svých znalostí a dovedností.

Jste v Praze krátce a ještě moc česky neumíte?

Připravujete se na studium na vysoké škole?

Na území hlavního města Prahy můžete začít navštěvovat kurzy českého jazyka, které nabízí nejrůznější poskytovatelé (Integrační centrum Praha, městské části, neziskové organizace, jazykové školy a další instituce).

Dlouhodobou zkušenost s různými typy kurzů češtiny pro cizince má Integrační centrum Praha nebo neziskové organizace, které pracují s migranty. V nabídce mají kurzy pro děti i pro dospělé. Některé kurzy jsou zdarma, jiné jsou zpoplatněné. Kurzy bývají též zacíleny na různé úrovně (začátečníci, mírně pokročilí či pokročilí). Pro lepší orientaci v tom, jaká organizace nabízí jaké kurzy, vám níže nabízíme základní přehled. Pro detaily o jednotlivých kurzech v jednotlivých obdobích je nutné předem zkontaktovat uvedenou organizaci.

Mějte na paměti, že kurzy (zejména ty, které jsou zdarma) se velmi rychle zaplní, proto se na vámi vybraný kurz včas zaregistrujte. Doporučujeme vám sledovat i Facebookové stránky těchto organizací, kde se dozvíte aktuální informace například o uvolněných místech na kurzu českého jazyka.

Integrační centrum Praha, o. p. s. (ICP)

ICP nabízí kurzy českého jazyka pro dospělé, a to pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Nabízí kurzy ranní, dopolední, odpolední, večerní i víkendové. ICP nabízí i kurzy pro rodiče s dětmi s bezplatným hlídáním dětí. Platí se pouze záloha ve výši 1 500 Kč, dále je výuka zdarma. Záloha je vratná v případě, že splníte alespoň 70 % docházky kurzu. Kurzy nejsou určeny pro občany členských států Evropské unie a občany ČR!

Dále ICP nabízí kurzy českého jazyka pro děti. Dítě může navštěvovat prázdninové kurzy i kurzy během školního roku v odpoledních hodinách nebo o víkendech. Kurzy jsou zdarma. Dítě může navštěvovat dvě úrovně kurzů českého jazyka, a to pro děti předškolního věku (4–6 let) a pro děti mladšího školního věku (7–13 let). Výuka českého jazyka probíhá hravou formou, součástí kurzu je také seznámení dítěte se sociokulturním prostředím ČR. Kurzy nejsou určeny pro občany členských států Evropské unie a občany ČR!

Kurzy českého jazyka pořádá ICP na různých místech Prahy. Pro aktuální nabídku místních kurzů kontaktujte ICP.

Kontakt:

Integrační centrum Praha, o. p. s.

Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1

tel: +420 252 543 846

e-mail: edu@icpraha.com

www.icpraha.com

//m.facebook.com/ICPraha

Neziskové nevládní organizace

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.

Centrum nabízí například tyto kurzy:

  • Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince – základní úroveň;
  • Příprava na zkoušky k trvalému pobytu a k získání občanství;
  • Rodinné kurzy češtiny (pro rodiče a děti) a kurzy češtiny pro rodiče školních dětí;
  • Intenzivní kurzy češtiny pro mládež;
  • Intenzivní kurzy češtiny (délka 4 týdny);
  • Semestrální kurzy češtiny – základní a pokročilá úroveň.

Kontakt:

Adresa: Pernerova 10/32, Praha 8, 180 00
Další místa výuky: Praha 3, Praha 4, Praha 13, online
Tel.: +420 735 173 738
email: npk@cicops.cz
https://www.cicops.cz/cz/kurzy
https://www.facebook.com/centrumprointegracicizincu

Nová škola, o. p. s. – program ROZLETY

Nová škola nabízí doučování žáků základních a středních škol. Doučování probíhá časově dle potřeb klientů a kapacity učebny, nejméně 3× týdně v odpoledních hodinách. Délka vyučovací hodiny je 60 minut a délka trvání kurzu není určena, klient se může připojit kdykoli v průběhu školního roku.

Doučování je zaměřeno na zvyšování školní úspěšnosti. Probíhá ve smíšených skupinách, které nejsou složeny pouze z cizinců. Nabízí nejen český jazyk, ale i matematiku a angličtinu, po domluvě i další předměty.

Doučování je bezplatné.

Kontakt:

Nová škola, o. p. s.

Křižíkova 344/6, Praha 8 – Karlín, 186 00 (prostory Nové školy) / nebo po domluvě individuální doučování

e-mail: novaskola@novaskolaops.cz

Odkazy:

www.novaskolaops.cz

www.asistentpedagoga.cz

www.ctenarskekluby.cz

//m.facebook.com/novaskolaops/

Poradna pro integraci / Centrum Czech In

Poradna pro integraci nabízí kurzy pro dospělé na úrovni začátečníci, mírně pokročilí, více pokročilí. Do kurzu je možné se přihlašovat i v průběhu semestru, cena je v tomto případě kalkulována individuálně.

Dále poradna nabízí kurzy pro děti na úrovních mladší žáci – pokročilí, mladší školáci – začátečníci/mírně pokročilí, starší školáci – pokročilí, starší školáci – začátečníci/mírně pokročilí. Do kurzu je možné děti přihlašovat i v průběhu semestru, cena je v tomto případě kalkulována individuálně.

Dále poradna nabízí přípravné kurzy na zkoušky a přípravu na zkoušku k trvalému pobytu a přípravu na zkoušku k občanství. Nabízí také individuální lekce / doučování pro děti, dospělé a také intenzivní kurzy pro děti (kurzy pro dospělé v případě zájmu).

Kontakt:

Opletalova 6, vchod pasáží Opletalka, Praha 1, 110 00

tel: +420 734 154 229

e-mail: praha@p-p-i.cz

web: www.czechinskola.cz, www.p-p-i.cz

//www.facebook.com/Poradnaprointegraci/

InBáze, z. s.

InBáze nabízí kurzy pro dospělé na úrovni začátečníci, mírně pokročilí a více pokročilí. Do kurzu je možné se přihlašovat i v průběhu semestru, cena je v tomto případě kalkulována individuálně.

Dále InBáze nabízí kurzy pro děti na úrovni mladší žáci – pokročilí, mladší školáci – začátečníci/mírně pokročilí, starší školáci – pokročilí, starší školáci – začátečníci/mírně pokročilí. Do kurzu je možné děti přihlašovat i v průběhu semestru, cena je v tomto případě kalkulována individuálně.

Dále se zde setkáte s přípravnými kurzy na zkoušky, přípravou na zkoušku k trvalému pobytu, přípravou na zkoušku k občanství. Nabízí také individuální lekce / doučování pro děti, dospělé a také intenzivní kurzy pro děti (kurzy pro dospělé v případě zájmu).

Kontakt:

InBáze

Legerova 50, 120 00 Praha 2

tel: 739 037 353

e-mail: info@inbaze.cz

web: www.inbaze.cz

//www.facebook.com/InBaze

META, o. p. s.

META nabízí velký rozsah kurzů češtiny pro dospělé na úrovni A0–B1. Setkat se můžete také se zdokonalovacími kurzy češtiny, které jsou zaměřené na rozšíření slovní zásoby a zdokonalení konverzačních dovedností. V létě pořádá META intenzivní kurzy pro žáky. Dále stojí za pozornost roční přípravný kurz pro žáky, kteří se chtějí dostat na českou SŠ.

META také poskytuje doučování žáků základních a středních škol, a to po domluvě se sociálním pracovníkem. Doučování je zajišťováno prostřednictvím dobrovolníků a je bezplatné. Doučování probíhají v prostorách META, o. p. s., a odvíjí se od potřeb daného klienta. Jedná se především o doučování jednotlivých předmětů, přípravu k přijímacím zkouškám na střední, vyšší odborné i vysoké školy různých oborů a přípravu na vyrovnávací, nostrifikační i jiné zkoušky.

Kontakt:

Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3, Žižkov

tel: 773 304 534

e-mail: cjkurzy@meta-ops.cz, info@meta-ops.cz

web: www.meta-ops.cz

www.facebook.com/metavzdelavani

www.meta-ops.eu/cizinci/kurzy-cestiny

Jazykové školy

Čeština pro cizince se také objevuje v nabídkách jazykových škol. Hlavní město Praha je zřizovatelem Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. Díky finanční podpoře hl. m. Prahy nabízí tato škola pro středoškoláky s odlišným mateřským jazykem bezplatné kurzy češtiny – více informací o těchto kurzech naleznete zde. Další placené kurzy češtiny pro cizince najdete zde.

Jazykových škol je na území Prahy velké množství. Řada z nich kurzy češtiny nabízí. Prozkoumejte i jejich nabídku.

Umíte základy češtiny a potřebujete se zlepšit? V této situaci hledejte kurzy pro pokročilé. V případě určitých projektů neziskových organizací jsou příležitostně nabízeny i jazykové kurzy zaměřené na specifickou oblast (čeština ve zdravotnictví, čeština pro účetní a ekonomy, čeština v podnikání apod.). Specializované kurzy češtiny nabízí i některé jazykové školy.

Sledujte také aktivity městské části, kde žijete. Je možné, že právě v blízkosti vašeho bydliště je otevřen kurz českého jazyka!

Připravujete se na studium na vysoké škole?

Ke studiu na vysoké škole budete potřebovat češtinu na dobré úrovni. Jako cizí státní příslušníci budete též na některých školách muset skládat přijímací zkoušku z češtiny. Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nabízí velký výběr kurzů češtiny pro cizince. Vybírat můžete z intenzivních ročních i semestrálních kurzů, kde se naučíte češtinu na úrovni potřebné pro vysokoškolské studium. Kurzy vás připraví na přijímací zkoušky i po stránce odborné terminologie. Můžete si vybrat kurzy podle svého odborného zaměření (ekonomické obory, humanitní obory, medicína a přírodní vědy, technické obory, umělecké obory, architektura aj.)

Zkoušky z češtiny pro trvalý pobyt a státní občanství ČR

Učit se českému jazyku budete potřebovat i kvůli zkouškám z češtiny pro cizince. Zkoušky se dělají za účelem získání povolení k trvalému pobytu v České republice a také pro získání českého státního občanství. Zkoušky z českého jazyka jsou celostátně jednotné. Složit je můžete po celé České republice.

Veškeré informace ke zkouškám z českého jazyka získáte na specializované oficiální webové stránce cestina-pro-cizince.cz. Tato stránka je vícejazyčná a dozvíte se na ní všechny informace o zkoušce, přípravě na ní, cenách, termínech, i o následné žádosti o povolení k trvalému pobytu nebo k získání státního občanství ČR.

Od září 2021 se zpřísňuje úroveň zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt z úrovně A1 na A2. Důležité je datum, kdy podáte žádost o trvalý pobyt. Jestliže podáte žádost 1. září 2021 nebo později, pak již musíte složit zkoušku na úrovni A2. První termíny zkoušky A2 se plánují na listopad 2021. 

Všichni, kdo podají žádost o trvalý pobyt do 31. 8. 2021, budou moct dokládat v žádosti, že mají zkoušku A1. Když nedoložíte osvědčení o zkoušce k tomuto datu, budete mít možnost využít podzimní termíny v roce 2021.

Každá žádost se posuzuje individuálně a už v době, kdy ji podáte, musíte splnit všechny podmínky stanovené zákonem (zejména 5 let předchozího nepřetržitého pobytu na území).

Na úrovni A2 budete rozumět větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se vás bezprostředně týkají (např. základní informace o vás a vaší rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokážete komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umíte jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se vašich nejnaléhavějších potřeb.

Odkazy: 

Čeština pro státní občanství ČR

Pro získání občanství ČR a složení zkoušky budete potřebovat umět český jazyk na úrovni B1.

Na úrovni B1 budete rozumět hlavnímu sdělení srozumitelné spisovné češtiny, která se budou týkat každodenních témat života, tedy práce, školy, volného času apod. Dorozumíte se ohledně většiny situací, se kterými se setkáte při cestování. Budete schopni napsat jednoduchý souvislý text na dobře známá témata. Na této úrovni znalosti českého jazyka také popíšete své zážitky, události, sny i cíle.

Kromě zkoušky z českého jazyka budete potřebovat složit i test z českých reálií. Tyto české reálie tvoří občanský základ, základní geografické informace o České republice, základní historické a kulturní informace o ČR.

Odkazy: 

Kde lze vykonat zkoušky v Praze

V Praze můžete vykonat zkoušku z českého jazyka na čtyřech místech, která jsou k tomu oprávněna.

Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy

Studijní středisko Praha – Albertov 

Albertov 7/3a

128 00 Praha 2

Tel: +420 224 918 775

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy

Školská 15

116 72 Praha 1

Tel: +420 222 232 235, +420 773 949 159

Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy

Studijní středisko Praha – Hostivař

Weilova 1453/2i

102 00 Praha 10 Hostivař

(Budova č.8)

Tel. +420 267 215 412

Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy

Studijní středisko Praha – Krystal 

José Martího 407/2

162 00 Praha 6

Tel: +420 235 358 557