Založení obchodní korporace

Chcete si založit vlastní firmu? Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva (ta se dělí na družstvo a evropskou družstevní společnost). Obchodními společnostmi jsou:

  • –  veřejná obchodní společnost,
  • –  komanditní společnost,
  • –  společnost s ručením omezeným,
  • –  akciová společnost.
  • –  evropská společnost,
  • –  evropské hospodářské zájmové sdružení.

 

Všechny společnosti a družstva se povinně zapisují do obchodního rejstříku, bez tohoto zápisu žádná společnost nevznikne. Je tak potřeba rozlišit vznik obchodní korporace od jejího založení, které celému procesu zápisu předchází.

Povolení k zaměstnání můžete jako cizinci potřebovat, i když jste společníkem, statutárním orgánem nebo členem právnické osoby (obchodní společnosti), a sice v případě, kdy je vaší náplní práce plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby.

Webové stránky businessinfo.cz  velmi podrobně popisují základní kroky při založení a vzniku obchodních společností a družstev a upozorňují na rozdíly při jejich zakládání.