Úvod Potřebuji řešit Ohrožení života a majetku – co dělat?

Ohrožení života a majetku – co dělat?

Tato kapitola webu Praha – Metropole všech se zaměřuje na různé krizové situace, do nichž se může kdokoliv dostat. Pokud jste cizinec a nerozumíte dobře česky, doporučujeme vám zapsat si důležitá telefonní čísla a informace, abyste v případě akutní potřeby věděli, co dělat a kam rychle zavolat.

Tato kapitola našeho webu Metropole všech je členěna na tři částí. V první části se dozvíte, jak a v jakých situacích přivolat pomoc tísňovou linkou 112, která spojuje všechny složky záchranného systému, tedy zdravotní službu, policii a hasiče.

V druhé části se dozvíte, jak se zachovat v případě obecného ohrožení, tedy pokud dojde k výpadku proudu, úniku nebezpečných látek, pokud máte evakuovat sebe či svůj majetek a pokud se nacházíte v lokalitě ohrožené povodní. V Praze jsme měli v roce 2002 zkušenost se stoletou povodní a od té doby má hlavní město Praha pro tyto případy připravený krizový plán, kterému věnujte pozornost zejména pokud bydlíte v blízkosti řeky.

V třetí sekci této kapitoly nazvané Obtížné životní situace se dozvíte, na koho se můžete obrátit v těžkých životních situacích, jako je ztráta bydlení, život bez přístřeší, drogová závislost, pracovní vykořisťování, domácí násilí, gamblerství či dluhy a exekuce.